Profiles

Sanna Strand

Sanna Strand

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
E-post sanna.strand@ekohist.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 A, plan 9
Postadress Ekonomisk-historiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Sanna Strand har en PhD i Freds- och utvecklingsforskning från Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet (2019), en MSc i Globala säkerhetsstudier från University of Glasgow (2014) och en BA i Globala studier från Göteborgs universitet (2013). Strand har också varit gästforskare vid City University of New York (2017).

Undervisning

Under våren 2020 handleder jag primärt kandidat- och mastersstudenter i uppsatsskrivande. I min tidigare roll på Göteborgs universitet var jag ansvarig för en kurs i Säkerhet och konflikter i en förändrad värld och jag undervisade och handledde brett inom fälten Kritiska säkerhetsstudier och Internationella relationer. Jag har även undervisat på kursen Postcolonial and Feminist theories of International Relations vid the New School, New York.

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för frågor som rör militära institutioner och identiteter, säkerhet och säkerhetsnarrativ samt Governmentality och genusstrukturer. I min avhandling studerade jag hur den svenska övergången från värnplikt till en professionell och frivillig militär år 2010 påverkade bilden av Försvarsmakten i samhället. Avhandlingen adresserade frågor om hur militära medel, insatser och karriärer görs attraktiva och legitima hos medborgare samt hur reklam, interaktiva mediekanaler och andra marknadsföringsstrategier formar civil-militära relationer i liberala demokratier.

Som post-doc vid Institutionen för Ekonomisk historia och internationella relationer har primärt studerat frågor som rör värnpliktens återkomst och expansion i Sverige och Europa. Jag har arbetat inom ramen för projekten Den könsneutrala värnpliktens infrastruktur, implementering och historiska kontext (VR) och Gender equality, Diversity and Societal Security (NordForsk), tillsammans med Alma Persson (Linköpings universitet) och Fia Sundevall (IR/Eko-Hist). För tillfället arbetar jag med mitt eget postdoc projekt som går under namnet Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa (VR). Forskningsprojektet sköter jag delvis ifrån, och i sammarbete med, Austrian Institute for International Affairs (oiip). 

Intresseområden:

  • Critical Military Studies
  • Feminist International Relations
  • Critical Security Studies
  • Governmentality, neoliberalism and marketization
  • Civil-military relations
  • Military conscription, recruitment and retention
  • Militarism and militarization
  • National identity & nation branding

Senast uppdaterad: 25 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa