Profiles

Sofia Frankenberg. Foto: Niklas Björling.

Sofia Frankenberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 766 71
E-post sofia.frankenberg@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 327
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Barns utveckling och lärande inom Förskollärarprogrammet och handleder självständiga arbeten. Jag är även kursansvarig för kursen Utvecklingsvetenskap i förskoledidaktik på master programmet i förskoledidaktik med start HT2018.

 

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar om barns utveckling och lärande i olika miljöer. Jag är förnärvarande involverad i flera interventionsstudier som syftar till att utveckla och undersöka effekten av olika förskolepedagogiska metoder i svensk förskola. 

Jag disputerade 2012 med avhandlingen "Caregiving Dilemmas: Ideology and Social Interaction in Tanzanian Family Life" vid Linköpings universitet. Jag har även forskat vid Karolinska Institutet om villkor för utveckling och lärande under naturkatastofer i nordvästra Kina. Jag är legitimerad psykolog och har arbetat som klinisk psykolog.

 

Forskningsprojekt

1) Measuring Effects of Interactional Quality in Early Childhood Education with the Early Childhood Scaffolding Scale

2) Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik.

3) Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa