Stockholms universitet logo, länk till startsida

Susanne AlmLektor

Om mig

Jag är docent i sociologi och sedan 2021 verksam som lektor vid Kriminologiska institutionen. Jag undervisar på kursen Teoretiska Perspektiv samt på kursen Brottsprevention. Min forskning till dags dato har handlat  om olika aspekter av social exkludering och sociala problem, såsom vräkning, brottslighet, drogmissbruk och fattigdom. Jag har tidigare också forskat om ungas psykiska hälsa och deras framtidstro, samt om familjerelationer i uppväxten och dessas betydelse för hälsan i vuxen ålder. 

Forskningsprojekt