Profiles

Henrik Tham

Henrik Tham

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 19 29
E-post henrik.tham@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 618
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Forskningsområde: Kriminalpolitik. Forskningen har rört kriminalpolitikens utveckling och bestämning, bl.a. vad gäller brottsoffer, narkotika och medborgarnas syn på straff. Ett forskningsprojekt om det allmänna rättsmedvetandet i de fem nordiska länderna finns rapporterat på hemsidan för Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, www.NSfK.org, där också frågeformulären finns tillgängliga för användning.

Forskningsprojekt:
Kriminalpolitiken i Sverige 1965–2015.

 

Publikationer

Jerre, K. & Tham, H. Svenskarnas syn på straff, Rapport 2010:1. Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen, 2010.

Lernestedt, C. & Tham. H. (red.). Brottsoffret och kriminalpolitiken. Stockholm: Norstedts Juridik, 2011.

Tham, H., Rönneling, A. & Rytterbro, L-L. The emergence of the crime victim. Sweden in a Scandinavian context. I Michael Tonry & Tapio Lappi-Seppälä (red.), Crime and Justice in Scandinavia, Crime and Justice, Vol. 40, 2011.

Tham, H. The influence of the drug issue on criminal policy. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 13, supplement 1, 2012.

Tham, H. & von Hofer, H. Politikerna, kriminologerna och kriminalpolitiken i Sverige och USA. I Finstad, L. & Mork Lomell, H. (red.), Motmaele. En antologi till Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård & Guri Larsen. Oslo: Novus Folag, 2014.

Tham, H. Department of Criminology. I Dahl, G. & Danielson, M (red.). Faculty of Social Sciences, Stockholm Universtiy. Stockholm: Stockholms universitet, 2014.

Balvig, F., Gunnlaugsson, H., Jerre, K., Kinnunen, A. & Tham, H. The public sense of justice in Scandinavia: A study of attitudes towards punishments. European Journal of Criminology, 12: 1, 2015.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa