Profiles

Thérèse Eng

Thérèse Eng

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post therese.eng@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

 

Sedan januari 2021 är jag anställd som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning på TÖI. 

Jag disputerade 2007 vid Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet) med avhandlingen Traduire l´oral en une ou deux lignes : Étude traductologique du sous-titrage français de films suédois contemporains där jag undersökte vilka språkliga strategier som används i filmöversättning (undertextning) för att efterlikna "illusionen" av spontant talspråk i filmdialog.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:205471/FULLTEXT01.pdf

Jag har tidigare jobbat som lektor i franska vid Växjö universitet (2004-2009), vid högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping (2011-2103) och vid Göteborgs universitet (2015-2017) för Erasmusstudenter och på lärarprogrammet. 

Jag arbetar även som frilansande översättare (franska-svenska), med inriktning på skönlitteratur och dramatik, men också nyhetsartiklar när tillfälle ges. 

Jag är också ansvarg för franska sektionen på Schillerska i Göteborg där jag är bosatt.

Undervisning

Under vårterminen 2021 undervisar jag på TÖI i Översättning i teori och praktik II. Jag handleder också examensarben på översättarutbildningen.

På tidigare arbetsplatser har jag undervisat i franska, svenska och retorik på olika  nivåer. Jag har också handlett kandidat- och magisteruppsatser i franska och på lärarprogrammet samt exminerat lärarstudenters VFU.

 

Forskning

  • Mediaöversättning med inriktning på textningsöversättning av så väl fransk spelfilm översatt till svenska som svensk film översatt till franska.
  • Skönlitterär översättning, med inriktning mot nutida franskspråkig litteratur till svenska
  • Översättning av musiktexter
  • Översättarprofiler, sk. "översättarskap"
  • Syntolkning av film
  • Kontrastiv lingvistik
  • Pedagogiskt arbete i andraspråksinlärning av franska 

Senast uppdaterad: 26 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa