Profiles

una.jpg

Una Cunningham

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 02
E-post una.cunningham@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E929
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag växte upp i Nordirland, läste i England och kom sedan till Sverige där jag har tillbringat över 30 år. År 2013-2018 arbetade jag som språklärarutbildare i Christchurch, Nya Zeeland.

Mina intressen är engelska som skolämne, språklärarutbildning, teknikstödd språkundervisning och flerspråkighet. Jag är legitimerad lärare i engelska och spanska.

Undervisning

Jag undervisar i följande kurser om (i första hand engelsk) språkdidaktik:

US250A Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare II, 7.5 hp

US535F Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, 7.5 hp

USX02G Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, II, 15 hp

USVF1Ä Verksamhetsförlagd utbildning I, ämneslärare 7-9, gy, 6.5 hp

USVFÄ2 Verksamhetsförlagd utbildning II, ämneslärare 7-9, gy, 7.5 hp

ENGEL2 delkurs 4 Engelskämnets didaktik, 7.5 hp

Forskning

Min forskning rör sig om flera aspekter av språkdidaktik:

 • Skolans digitalisation och språkämnena
 • Språklärarutbildning
 • Flerspråkighet i skolan och förskolan
 • Engelska som skolämne
 • Språk och migration
 • Lärarfortbildning
 • Flippad undervisning
 • Webbaserad utbildning
 • Flerspråkighet i transnationella familjer
 • CLIL
 • Nyanländas engelska

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa