Profiles

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för data- och systemvetenskap
Telefon 08-16 15 36
E-post ulf.olsson@su.se
Besöksadress Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postadress Institutionen för data- och systemvetenskap 164 07 Kista

Om mig

Som biträdande föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbilding och docent vid Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet har jag ett intresse och ansvar för utbildning som stöds av informationsteknik. Lärares kompetensutveckling och universitetets strategi och system som stödjer undervisning och lärande är alla viktiga faktorer som bidrar till en bra utbildning vid universitetet.

Mina uppdrag är undervisning, forskning och samarbete inom universitetet. Jag är även pedagogisk sakkunnig och ger utlåtanden om pedagogiska meriter vid exempelvis vid anställningsärenden vid olika universitet.

Inom universitetet samordnar jag flera uppdrag och projekt som alla har med kompetensutveckling, informationsteknik i undervisning och öppen utbildning att göra. Dessa områden hänger ihop och behöver stärkas parallellt för att vara framgångsrika. Studenternas förväntningar på sin digitala studiemiljö, tillsammans med lärarnas behov av kompetensutveckling och den informationsteknik som universitetet tillhandahåller, är intressant att försöka stödja och påverka. Samarbete med studentkåren och erfarenhetsutbyte mellan lärare i Nätverket för Digitalt lärande är en form som stödjer utvecklingen.

Undervisning

Jag är kursansvarig för två kurser som båda huvudsakligen ges via webben, dels Universitetslärarutbildning 1 Blended och dels Digitala kompetenser för undervisning. Båda kurserna riktar sig till anställda vid Stockholms universitet, men är även öppna för deltagare från andra universitet.

Forskning

Ett område som jag har publicerat flera artiklar om är akademikers motiv för att utveckla sin undervisning med hjälp av informationsteknik och göra den tillgänglig för en större publik än kursdeltagarna vid universitetet. Ett annat område som är intressant att utforska är studenters åsikter om hur data om deras studier bör göras tillgängliga för olika intressenter. Vilken information vill man dela med sig om, vilken information kan man tänka sig dela med sig av och vilken information vill man inte dela med sig av. Detta område är alltmer relevant vid utbildning då våra system innehåller mycket data som kan analyseras. Ytterligare ett område som vår forskargrupp intresserar sig för är olika kombinationer av teknikstöd för lärande (mixed reality).

 

Senast uppdaterad: 24 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa