Stockholms universitet logo, länk till startsida

Veronica Brunér AnjouDoktorand

Om mig

Jag är doktorand och medlem i forskargruppen Pedagogik och hälsa vid Institutionen för pedagogik och didaktik. I mitt avhandlingsprojekt utgår jag ifrån målet som är uttryckt i hälso- och sjukvårdslagen om ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” och undersöker vad detta kan innebära i relation till den samtida psykiatriska sjukvården. Frågor som jag adresserar är exempelvis ifall den samtida sjukvården medför lika villkor för alla och om inte, på vilket sätt (och varför) villkoren är ojämlika. Projektet utgår ifrån intervjuer med personer som har erfarenhet av att få eller söka psykiatrisk sjukvård och med psykiatrisk sjukvårdspersonal. De teoretiska utgångspunkterna är framförallt institutionell teori, professionsteori och diskursanalys, men projektet har även influerats av exemeplvis kritiska perspektiv på psykiatri och psykologi, genusteori och intersektionell teoribildning.

---

Recension/kommentar (2020): Bortom Tellerrand: Was kann eine schwedische Psychologin von deutschen Psychiatrie-Erfahrenen lernen? In Sozialpsychiatrische Informationen 3/2020

Konferensbidrag (June 2019): Institutional Preconditions for Social Equality in Modern Psychiatric Health Care – the Case of Nacka, på konferensen: The Material and Immaterial Heritage of Psychiatry