Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ylva LorentzonUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Centrum för barnkulturforskning

Undervisning

Ylva undervisar i förskolärarprogrammet, framförallt inom språkterminen, och i barnkultur på både grund och avancerad nivå.

Forskning

Nyckelord

Barnkultur, kulturpolitik, scenkonst, barndom, kultur, etnografi, praktik, praktikarkitektur, status, legitimering, barndom, barnperspektiv, barnets rättigheter.

 

Forskning

Mina forskningsintressen rör barnkultur och kulturpolitik på olika sätt, hur kulturpolitiska initiativ omsätts i praktik och hur kulturpolitik görs i vardagspraktik.

Mellan 2021-2023 arbetar jag i projektet Att gestalta migration med stöd från Vetenskapsrådet. I projektet är vi tre forskare (Anna Lund (projektledare), Rebecca Brinch, Ylva Lorentzon) som från olika perspektiv undersöker hur scenkonst för barn och unga behandlat frågor om migration, omlokalisering och integration i Sverige sedan 2015.

Mitt delprojekt i Att gestalta migration handlar om att undersöka hur det kulturpolitisk ekonomiska stödet fördelas och organiseras, samt vilka val och bortval som görs i bedömningar av ansökningar om ekonomiskt stöd på kommunal, regional och nationell nivå. I ansökningshandlingar undersöker jag vilka berättelser om flykt, migration och integration som är de kulturpolitiskt önskvärda. Genom intervjuer och dokumentstudier undersöker jag också hur arbetet med att bedömma ansökningar är organiserat i olika delar av landet och på olika politiska nivåer. Detta projekt knyter an till mitt postdoktorala projekt som fokuserade på principen om armslängds avstånd och hur den görs i praktiken.

Under 2020 arbetade jag med ett postdoktoralt projekt om demokrati och barnsyn i svensk kulturpolitik med fokus på principen om armsländs avstånd, med stöd från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse.

Mitt avhandlingsprojekt handlade om barnkulturproduktion och barnkultur som konstnärligt område. I relation till kultur i allmänhet åtnjuter barnkultur som regel lägre status och påverkas starkt av vuxnas tolkningsföreträde och vuxna idéer om barn och barndom. På det viset kan barnkultur uppfattas som ett politiskt laddat konstnärligt område som påverkas av maktasymmetrier. Ambitionen i avhandlingen är att undersöka hur den här laddningen görs och är aktiv i sociala processer då kultur för barn produceras och baseras på ett längre etnografiskt fältarbete.

Här kan du beställa ett tryckt exemplar av avhandlingen: https://widget.publit.com/ylva-lorentzon_sv_4435

Jag har också i ett tidigare projekt intresserat mig för hur begrepp som barnperspektiv tolkats och omsatts i praktik inom kulturinstitutioner, liksom att barnets rättigheter i allmänhet och rätten till konst och kulturella upplevelser i synnerhet, länge varit ett viktigt område i min forskning.

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Öppna världar, slutna rum

  2018. Ylva Lorentzon (et al.).

  Avhandling (Dok)

  This doctoral thesis is about child culture and status, power and social relations in everyday practice. The aim is to explore the everyday practice within the production of performing arts and problematize what is at stake in the practice with regard to child culture as an artistic field. The research focuses on how the everyday practice is organized, how status-power influences the practice, and lastly, the potential relevance that the everyday practice within the production of performing arts has for understanding child culture as an artistic field. 

  The thesis ethnographically explores the everyday practice of a theater. The fieldwork was performed in a section that produces performing arts for children and young people. The practice is analyzed and interpreted through the practice theory of Theodore Schatzki, Stephen Kemmis et al.’s methodological concept of practice architecture and Theodore Kemper’s theory on status-power. Other important concepts are child culture, culture and childhood. 

  The analysis shows the everyday practice as organized around an artistic objective that is simultaneously artistically and pedagogically oriented. This split orientation of the objective sets the section apart from the other artistic sections within the theater. The artistic objective generates important status for a production aimed at children and young people. However, compared to other sections within the institution, this section has differing material and economical prerequisites, which complicates, and sometimes obstructs, the process of asserting artistic status within the theater. The weaker material and economical arrangements underlines the importance of positive social relatings (Kemmis’ term), social status and the maneuvering of power-relations within the theater, in order to ensure artistic, technical and material resources. 

  The practice appears organized in a practice tradition that displays a firm artistic hierarchy, and this illuminates how what is understood as artistic rather than pedagogical or technical in nature always carries a higher status within the practice. This is significant in the work of the section, since large parts of their production are presented as pedagogical rather than artistic projects, and therefore generate lower artistic status. Yet, the analysis also shows a third kind of policy related status being generated by the production of the section. The section and its production is a central part of legitimizing the production of the theater regarding cultural policy, state bureaucracy and funding. Its production therefore upholds a kind of policy related status within the institution. 

  The analysis reveals three kinds of status in the practice, one social, one artistic and one related to cultural policy. The weaker power position and lower artistic status of child culture creates dependence of visibility within the theater. It also shows child culture and pedagogy as deeply intertwined phenomena, with pedagogy both diluting and obscuring the production of artistic status while simultaneously generating possibilities for the policy related kind of status within the institution. Thus while pedagogy can generate low artistic status, the analysis shows it can also be understood as creating a radical artistic potential within child culture as an artistic field.

  Läs mer om Öppna världar, slutna rum

Visa alla publikationer av Ylva Lorentzon vid Stockholms universitet