Stressforskningspodden

Välkommen till en podd om stress från Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet!

Stress är ett mycket vanligt förekommande tema i media idag, vilket sannolikt beror både på att stressrelaterade sjukskrivningar ökat och att många människor upplever sin vardag som kravfylld och pressad. Det är bra att stressproblematik och lidande uppmärksammas, men rapporteringen är ofta osaklig.

Vi ser ett behov av balanserad information som varken överdriver eller undervärderar riskerna med stress.

Podden drivs av Sandra Tamm, läkare och forskare, och Mats Lekander, professor och psykolog, båda verksamma vid Stressforskningsinstitutet.

Varje poddavsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat för att locka forskare att samtala utifrån nya infallsvinklar, samtidigt som avsnitten blir mer lättlyssnade och kan tilltala en större lyssnarkrets.

Teman som diskuteras i de första avsnitten är bland annat definitionen av stress, stress som en drivkraft, sömn och skiftarbete, konflikter mellan arbete och privatliv, stressrelaterade sjukdomar (som utmattningssyndrom) och stress som hör ihop med annan sjukdom.

Introduktionsavsnitt

Gäst: Per Naroskin

Stressforskningsinstitutet har blivit med podd! I denna korta introduktion berättar Mats och Sandra om syftet med den kommande podden samt diskuterar hur kultur kan främja forskningskommunikation. Med Per Naroskin, psykolog, radioprofil och dramatiker.

Lyssna på introduktionsavsnittet på Soundcloud

Stressforskningspodden
 

Avsnitt 28: Språk, stress och hälsa

Språkliga uttryck påverkar våra tankar och hur vi förstår både vår egen och våra medmänniskors hälsa. Detsamma gäller rösten och hur vi låter. Vi kan omedelbart känna igen en medmänniska på enbart rösten med hjälp av kännetecken som går långt utanför det språkliga innehållet i sig – något som imitatörer skickligt kan utnyttja.

Vi tar oss an det utmanande ämnet språk, hälsa och stress tillsammans med Maria Koptjevskaja Tamm, professor i allmän språkvetenskap, och imitatören, skådespelaren och författaren Rachel Mohlin.

Lyssna på avsnitt 28 på Soundcloud
 

Stressforskningspodden #28 Språk, stress och hälsa
 

Avsnitt 27: Immunsystemet, hjärnan och stressresponsen

I detta avsnitt av Stressforskningspodden får programledaren Mats Lekander själv berätta om sitt eget stora forskningsintresse, nämligen kopplingen mellan immunsystem, hjärna och beteende. Vi lyssnar även på en intervju med Hugo Besedovsky, en av forskarna bakom den banbrytande upptäckten hur immunsystemet kan kommunicera med hjärnan och starta en stressrespons.

Och sist men inte minst - hur känns det att vara sjuk när man vet att sjukdomen är framkallad som del i ett experiment där avdödat bakteriematerial injiceras i kroppen?

Kulturinslag: Edward Munchs avbildningar av sjukdom och låten Fever med Peggy Lee

Gäst: Hugo Besedovsky

Lyssna på avsnitt 27 på Soundcloud

 

Lyssna även på tidigare avsnitt

Ursprungligen planerades 8 avsnitt av podden, men nya avsnitt fortsätter att komma. Hitta ditt favoritavsnitt här nedanför! 

Det påstås att Youtube-besökare ser en miljard timmar uppladdad film varje dag. Från att ha varit ett sätt att förstå världen, blev bild- och filmmediet snabbt ett effektivt sätt att sälja produkter, bedriva propaganda eller manipulera uppfattningar.

I filmen And the King Said, What a Fantastic Machine beskrivs denna utveckling från de första fotografierna till dagens explosion av rörlig bild på exempelvis sociala medier. Som mänskliga varelser är vi känsliga för att bli betraktade och utvärderade av andra, så vad gör då bildmediet med oss ur ett stressperspektiv?

I dagens avsnitt av Stressforskningspodden samtalar vi med filmskaparna Axel Danielson och Maximilien van Aertryck om bild- och filmmediets roll i att se, synas och att bli betraktad.

Lyssna på avsnitt 26 på Soundcloud
 

Stressforskningspodden #26

 

”Innan slaget är allt möjligt” skriver Jonas Hassen Khemiri i sin novell Sista måltiden. Novellen är skriven ur förövarens perspektiv och beskriver övergången till att bli en som verkligen slår.

Men vad utmärker den som slår, och föregås alltid det fysiska våldet av psykiskt våld? Vad är skillnaden mellan relationer med enbart psykiskt våld och sådana där även fysiskt våld förekommer? När kvinnor utsätts för våld är det oftast av en närstående person, som i Hassen Khemiris novell.

Mörkertalet är stort, men förekomsten av psykiskt våld är ännu svårare att bedöma. Detta avsnitt spelades in live inför publik under invigningen av Campus Albano vid Stockholms universitet. Programledarna Sandra Tamm och Mats Lekander gästades av Anna Lindman, journalist med specialintresse och kunskap kring destruktiva relationer och sekter, och Jens Orback, ordförande i Manscentrum och före detta demokrati- och jämställdhetsminister.

Stressforskningspodden #25: Våld, mörker och kärlek i nära relationer. Foto: Erik Sällgren/Akademisk
Foto: Erik Sällgren/Akademiska Hus

Musik: Mats Lekander
Piano: Fredrik Ullén

Lyssna på avsnitt 25 på Soundcloud
 

Hjälplinjen Välj att sluta: valjattsluta.se

Manscentrum: www.manscentrum.se

Kvinnofridslinjen: kvinnofridslinjen.se

Varför drömmer vi? Modern hjärnforskning utmanar den traditionella uppdelningen i sömn och vakenhet. Betyder det att man kommunicerar med en ”sovande” som har en klardröm och alltså är medveten om att hen drömmer? Och vad händer när drömmar, framför allt mardrömmar, blir ett kliniskt problem? Kan de behandlas?

Avsnittet gästas av KI-forskaren Susanna Jernelöv och vi lyssnar på en intervju som Mats och Sandra gjort med den franska forskaren Delphine Oudiette.

Lyssna på avsnitt 24 på Soundcloud

Tankar om stress-sårbarhetsmodeller för utveckling av psykiatriska tillstånd har varit vanliga i mer än hundra år. Flera riskfaktorer för tillstånd som depression tycks tillsammans verka för att en viss person ska drabbas i slutänden, men kan vi förstå vem som har en ökad risk? Kan man studera samverkan mellan skydds- och riskfaktorer i djurmodeller, och hur i sådana fall?

Christophe Bernard från universitetet i Marseille gör forskning som hade sitt ursprung i viljan att förstå sårbarhet för epilepsi. I sina modeller låter han djur utsättas för olika typer av stressorer och mäter beteenden som han kopplar till exempelvis depression. Han har hittat en markör som i hans modeller tycks vara en riskfaktor för sjukdomsutveckling.

Christophe berättar om sin forskning i ett samtal med programledarna Sandra Tamm och Mats Lekander.

Lyssna på avsnitt 23 på Soundcloud

Foto från videon med de medverkande på scenen.

Stressforskningspodden gästar Stressforskningsdagen med liveinspelning. Temat för dagen och podden är kris och samtalet kretsar kring gränsdragningen mellan normalpsykologiska reaktioner på yttre kriser och svåra psykiatriska tillstånd.

Isabella Lundgren delar med sig av sina erfarenheter kring egna kriser och hur hon gör för att ta sig ur svårigheter när de uppstår. Vi ställer frågor kring vad vården kan och inte kan hjälpa till med, och vad kultur och filosofi kan ha för betydelse.

Musik: Isabella Lundgren (sång) och Mats Bergström (gitarr)

Musikstycken: A Time for Everything (Lundgren & Sturewall), Windmills of Your Mind (Bergman, Bergman & Legrand) och Over the Rainbow (Arlen & Harburg)

Jingel: Mats Lekander. Piano: Fredrik Ullén

Lyssna på avsnitt 22 på Soundcloud

Titta på videoinspelningen från Stressforskningsdagen 2023 på SU Play

Avsnittet följer upp tidigare avsnitt (#17) om stressfysiologi och handlar om det andra stora systemet som är inblandat i stressresponsen, nämligen den så kallade HPA-axeln och slutprodukten kortisol. Vad är ett system i balans och vad är det som händer vid kliniska tillstånd så som Cushings och Addisons sjukdomar?

Avsnittet gästas av barnendokrinologen Anna Nordenström som hjälper till att reda ut vad det innebär när barn får ett överskott av manliga könshormon om kortisol inte kan bildas. Dessutom görs ett försök att förstå sambandet mellan psykiatriska tillstånd och HPA-axeln.

Kulturinslag: Humoralpatologi

Programledare är som vanligt Sandra Tamm och Mats Lekander.

Lyssna på avsnitt 21 på Soundcloud

”Hem ljuva hem” är bara ett av alla exempel på hur hemmet figurerar på väggbonader. Men vad utmärker ett bra hem? Och vad utmärker ett bra bostadsområde? Utöver hemmet är arbetsplatsen den plats där vi spenderar mest tid – men kan arbetsplatsens läge påverka hälsan? Hur lång är den perfekta pendlingssträckan?

Avsnittet gästas av Jaana Halonen, forskare vid Stressforskningsinstitutet, SU, och Helsingfors universitet, Finland.

Musik: Mats Lekander. Piano: Fredrik Ullén

Lyssna på avsnitt 20 på Soundcloud
 

Stressforskningspodden avsnitt 20: Jobba hemma, på jobbet eller kanske på väg dit?
I studion: Sandra Tamm, Mats Lekander och Jaana Halonen.

Kulturinslag: Money, money (ABBA) och If I were a rich man från Spelman på Taket (Jerry Bock/Sheldon Harnick, i uppförande av Zero Mostel).

So I must leave, I'll have to go
To Las Vegas or Monaco
And win a fortune in a game,
my life will never be the same

Vad är spelberoende, eller hasardspelsyndrom som det kallas som klinisk diagnos? Vilka har störst risk att drabbas och vilka effektiva behandlingar finns? Dessa frågor står i centrum för detta avsnitt som gästas av Anders Nilsson, psykolog och forskare vid Centrum för Psykiatriforskning, KI/Region Stockholm.

Vi pratar även om oro för ekonomi och finansiell stress.

Lyssna på avsnitt 19 på SoundCloud
 

Lekander, Nilsson och Tamm i studion.
Mats Lekander, Anders Nilsson och Sandra Tamm i studion.

Kulturinslag: Lindy Larsson, Bon Bon Band

Vad är egentligen en fördom och varför har vi dem?

Marta Zakrzewska disputerade nyligen på en avhandling om fördomar och reder ut begreppen. Marta berättar om hur hon studerat hur rädsla för okända personer hänger ihop med känslighet för lukter. Kan sådan känslighet vara en del av ett försvarssystem mot sjukdom som bidrar till fördomsfulla och orättvisa bedömningar mot främmande individer eller grupper? Intervjun med Marta sker på engelska.

Lindy Larsson berättar inledningsvis om sin bakgrund och om den pjäs om identitet han håller på att sätta upp.

Lyssna på avsnitt 18 på SoundCloud

Kulturinslag: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem: Dies Irae

Vad utmärker stressresponsen rent fysiologiskt?

Vi reder ut begreppen med Lotta Arborelius, farmakolog och lärare på Karolinska Institutet och Maria Ahlsén, fysiolog vid Karolinska Institutet och i sitt eget företag Fortasana, och dessutom en av årets folkbildare.

Vi fokuserar denna gång på autonoma nervsystemets och ämnesomsättningens roller i stressresponsen, för att i ett kommande avsnitt fokusera på kortisolsystemet.

Lyssna på avsnitt 17 på SoundCloud

Kulturinslag: Vaggvisor

Vad har sömn, emotion och depression med varandra att göra? Och varför är de viktiga att undersöka?

I detta avsnitt intervjuar Mats Lekander Sandra Tamm om hennes forskning. Vi pratar framför allt om sömn och emotionell funktion, kopplingen mellan sömnstörningen insomni och depression och behandling av sömnproblem hos psykiatriska patienter. Sist men inte minst pratar vi om sömnmediciner och varför användning av dessa ibland kan motverka sitt syfte.

Sandra delar med sig av vilka vaggvisor som används hemma hos henne.

Lyssna på avsnitt 16 på SoundCloud

Kulturinslag: Litteraturexempel kring mage och tarm

Gäster: Pernilla Stalfelt, Anna Andreasson och Maria Lalouni

Magtarmkanalens koppling till stressforskningen har en lång och brokig historia. Betydelsen av stress för funktion och symptom från magen har sannolikt både överskattats och underskattats. Kan zebror få magsår och hur ser kopplingen mellan stress och magsår egentligen ut? Och beror ont i magen hos barn (och vuxna) på stressbelastning?

I detta avsnitt diskuterar vi dessa och andra frågor kopplade till stress och magen med Anna Andreasson, forskare vid Stressforskningsinstitutet och Maria Lalouni, psykolog och forskare vid KI. Vi tar avstamp i litteraturexempel relaterade till mage och tarm och Mats träffar barnboksförfattaren Pernilla Stalfelt, författare till ”Bajsboken” för en caféintervju.

Lyssna på avsnitt 15 på SoundCloud

Kulturinslag: Hal’s Daisy (ur Vaporized Tivoli) (Anders Hillborg)

Gäster: Anders Hillborg och Christian Rück

Sverige är det enda land i världen som har diagnosen utmattningssyndrom. Det är idag den enskilt vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i Sverige och medför en enorm kostnad för samhället och ett stort lidande för de drabbade individerna. Men det är en relativt ny diagnos om vilken vi vet mycket lite.

När är det en bra idé att skapa en ny diagnos? På vilket sätt kan och bör en diagnos verka för att patientens tillstånd förbättras? Hur kom diagnosen till och hur används den idag?

I detta avsnitt pratar vi med Christian Rück, psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, och författare till boken “Olyckliga i paradiset”. Vi talar om diagnosens vara eller icke-vara och om de många kunskapsluckor som finns kring begreppet.

Inledningsvis talar vi med kompositören Anders Hillborg vars stycke “Hal's Daisy” från ensamblestycket "Vaporized Tivoli" får illustrera utmattningsprocessen. Stycket spelas av Daniel Kåse från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm i ett särskilt framförande för Stressforskningspodden. Stycket är inspirerat av den minnes- och energiförlust som datorn "Hal" genomgår i Stanley Kubricks film "2001 – ett rymdäventyr", då dennes ägare bit för bit monterar bort datorns minneskort. Tycker Christian Rück att det är en passande illustration av utmattningsprocessen?

Lyssna på avsnitt 14 på SoundCloud


Avsnitt 14 – Extramaterial: Hela intervjun med Anders Hillborg

För den som vill höra mer om den utmaning och ansträngning som ligger i att skapa ny musik, och att undvika att plageria andras verk, finns här en längre intervju med Anders Hillborg.

Lyssna på avsnitt 14 – extramaterial på SoundCloud

Kulturinslag: Improvisationer på temat plagiat

Gäster: Gustav Nilsonne, Emma Frans och Magnus Lindgren

Vad är ett plagiat och hur mycket får man låna i vetenskapliga sammanhang? Vad är forskningsfusk? Måste felaktiga forskningsresultat alltid tyda på oegentligheter? Och hur kan vi forskare arbeta för att kommunicera vetenskapliga fynd på ett balanserat sätt till allmänheten?

I detta avsnitt diskuteras dessa frågor med Gustav Nilsonne, forskare på Stressforskningsinstitutet och KI samt Emma Frans, forskare på KI. Vi drar paralleller till plagiat inom musikindustrin och lyssnar på improvisationer av Magnus Lindgren, jazzmusiker, arrangör och dirigent. Klassiska fynd från stressforskningen som visat sig vara felaktiga lyfts och dessutom diskuteras metoder för öppnare forskning.

Lyssna på avsnitt 13 på Soundcloud

Kulturinslag: Olivier Messiaen, Kvartett till tidens ände

Gäster: Maria Bragesjö och Martin Fröst

Konsten är full av beskrivningar av svåra psykologiska trauman, såsom flykt, krig och svält. Exempelvis skrevs och uruppfördes Olivier Messiaens Kvartett till tidens ände 1941 i ett tyskt fångläger.

Men vad är ett trauma och när leder ett trauma till posttraumatiskt stressyndrom? Och finns det några likheter mellan de kval som en musiker kan genomgå när hen med krav på perfektion ställs inför en konsertpublik och ett trauma? Finns det ett överlevnadsvärde i att reagera starkt på ett trauma och att återuppleva det gång på gång? Vad spelar upplevelsen av tiden för roll i Messiaens stycke och i lidandet för en person med posttraumatiskt stressyndrom?

Detta, och frågor kring hur PTSD kan behandlas eller till och med förebyggas, avhandlas med Maria Bragesjö, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet och Martin Fröst, klarinettist och dirigent.

Lyssna på avsnitt 12 på Soundcloud

För lite mer än 60 år sedan skruvade den svenska stressforskningens fader, Lennart Levi, upp en skylt på sin dörr med namnet "Laboratoriet för klinisk stressforskning". För att uppmärksamma detta och all den forskning som bedrivits vid det som så småningom utvecklades till Institutet för Psykosocial Medicin och sedermera Stressforskningsinstitutet har vi i detta avsnitt intervjuat alla tidigare föreståndare, i tur och ordning:

  • Lennart Levi
  • Töres Theorell
  • Louise Nordenskiöld
  • Torbjörn Åkerstedt
  • Hugo Westerlund och
  • den nuvarande föreståndaren Göran Kecklund.

Vi frågade dem om deras tid som föreståndare och om deras syn på stressforskningen i Sverige och internationellt under de senaste 60 åren. I sann Stressforskningspoddsanda bjuder föreståndarna även på några kulturminnen kopplade till institutet.

Lyssna på avsnitt 11 på Soundcloud


Avsnitt 11 – Extramaterial: Hela intervjun med Lennart Levi

För den som vill djupdyka i Stressforskningsinstitutets tidiga historia – och hur man med skicklighet och envishet kan skapa ett forskningsinstitut – finns här hela den oklippta intervjun med den vältalige pionjären Lennart Levi, född 1930.

Lyssna på avsnitt 11, extrameterial på Soundcloud

Kulturinslag: I’m so tired (The Beatles) och Christian Portin med låten Jag är så trött.

Vad är sömn och varför sover vi? Och vad händer när man inte sover? Är akut sömnbrist lika farligt som rattfylleri och vad finns det för effektiva behandlingar för långvariga sömnproblem?

I avsnittet diskuteras dessa och andra frågor som rör sömn, sömnbrist och insomni med Tina Sundelin, psykolog och sömnforskare vid Stockholms universitet, Lie Åslund, psykolog och expert på sömnbehandling av unga, samt Stressforskningspoddens Sandra Tamm.

Som utgångspunkt för samtalet hör vi en bit av hur John Lennon beskriver en sömnlös natt i låten I’m so tired, och vi får också höra Stressforskningspoddens Christian Portin med sin nyskrivna låt "Jag är så trött" på samma tema.

Lyssna på avsnitt 10 på Soundcloud

Kulturinslag: Skolbeskrivningar i litteraturen.

Skolans arbetsmiljö medför många potentiella stressorer för både lärare och elever. Kraven kan vara höga, och hot och våld kan förekomma. Men vad kännetecknar arbetsmiljön för barn/lärare i skolan idag och vilka är de största skillnaderna mellan hur skolmiljön ser ut idag och hur den sett ut tidigare? Hur beskrivs till exempel miljön i klassiska skolskildringar som i böckerna om Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga, eller i nyare verk som Elena Ferrantes Neapelkvartett?

Detta och mycket annat diskuteras med Anna Nyberg, som forskar om bland annat psykosociala faktorer och påverkan på hälsa i arbetslivet, ledarskapsfrågor och könssegregering och Erica Jonvallen, projektledare på Skolinspektionen med stor erfarenhet både som lärare och rektor.

Lyssna på avsnitt 9 på Soundcloud

Gäster: Ruben Östlund, Elin Lindsäter och Margot Hinzdahl.

Utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar är vanliga i primärvård och som orsak till sjukskrivning. Men stämmer det att utmattningssyndrom bara finns i Sverige? Och hur mycket betyder vila för att man ska tillfriskna? Hur går en psykologisk behandling av utmattningssyndrom egentligen till? Och kan behandlingen verkligen ges över internet?

Dessa frågor försöker vi ge svar på i ett samtal med Elin Lindsäter, legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. I programmet delar Margot Hinzdahl, som fått behandling i en av Elins studier, med sig av sina erfarenheter och avsnittet inleds med ett samtal med regissören och filmskaparen Ruben Östlund kring hur psykologisk behandling gestaltas på film.

I sann smittskyddsanda genomfördes flera samtal per distans, vilket även den inte så uppmärksamme lyssnaren kan höra på ljudet.

Lyssna på avsnitt 8 på Soundcloud

Gäster: Maria Ahlsén, Lina Martinsson, Julia Åhlin och Carl Johan Sundberg.

Att träning har med sig positiva hälsoeffekter är sannolikt ingen nyhet. Men kan fysisk aktivitet hålla stressresponsen i god form? Vad är skillnaden mellan att springa ifrån en sabeltandad tiger och att gå till gymmet? Kan fysisk aktivitet användas som behandling vid exempelvis depression och kan musik höja träningsprestationen?

I avsnittet medverkar Maria Ahlsén, medicine doktor i fysiologi, Lina Martinsson, verksamhetschef för Psykiatri Sydväst och överläkare i psykiatri och Julia Åhlin, medicine doktor på Stressforskningsinstitutet. Vi har även intervjuat Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Gå in på mentalhealthrun.se för att delta i årets Mental Health Run och lyssna på peppmusik från Stressforskningspoddmakarna med gäster för Mental Health Run.

Lyssna på avsnitt 7 på Soundcloud

Gäst: Per Naroskin

Jingeltolkning av Fredrik Ullén

Även om levnadsvillkoren på många sätt blivit starkt förbättrade i Sverige under många år innehåller en vanlig vardag ändå många utmaningar. En del hänvisar till ”livspusslet” för att uttrycka svårigheterna att hinna med både familjelivet och en yrkeskarriär. Vilka faktorer i arbetet har egentligen betydelse för hur mycket stress vi upplever? Och blir vi sjuka av att inte kunna påverka vår arbetssituation? Är det ok att svara på mail sent på kvällen och är det möjligt att kombinera en karriär med dagishämtning?

Till detta avsnitt har vi bjudit in radioprataren, dramatikern, författaren och psykologen Per Naroskin för att diskutera Cecilia Torudds serie Ensamma mamman. Med detta som utgångspunkt deltar därefter forskarna Constanze Leineweber och Anna Nyberg i ett samtal om det som i forskningen benämns work–family conflict.

Avsnittet avhandlar frågor om hur den psykosociala miljön påverkar hälsan, vad chefen har för roll i detta samband, och om goda egenskaper hos en chef. Visar forskningen att vardagliga frågor som dessa har betydelse för hälsan?

Stressforskningspoddens jingel spelas den här gången inte bara av Sandra Tamm, Mats Lekander och Christian Portin, utan avslutningsvis också av professorn och pianisten Fredrik Ullén.

Lyssna på avsnitt 6 på Soundcloud

Tog mig in i din dröm inatt
Smög runt i din hjärnbark
Kröp intill varenda nerv du har
Sa "Tänk på mig, tänk på mig, tänk på mig, tänk på mig"

Så börjar Annika Norlins (artistnamn ”Säkert!”) låt Influensa. Vid många ohälsotillstånd förekommer beteendeförändringar som gemensamt kallas för sjukdomsrespons. Där ingår bl a trötthet, sjukdomskänsla, ökad smärtkänslighet, minskad aptit, nedstämdhet och undandragenhet, och är ett slags stressreaktion som utlöses när en fara upptäcks i kroppen.

Symptomen orsakas av inflammatoriska ”sjukdomssignaler” från kroppen till hjärnan. Vad händer när immunsystemet börjar signalera mer än vad som behövs och fortsätter trots att faran egentligen är över?

Sist men inte minst: vad händer när ett sjukdomshot upptäcks utanför den egna kroppen, kanske hos en kollega som ser sjuk ut? Avsnittet handlar om beteenden som utvecklats för att hjälpa oss att undvika smitta i tider av sjukdom och beteenden som hjälper oss att bli friska när vi väl blivit sjuka.

Medverkande forskare är vår egen poddprofessor Mats Lekander. Avsnittet spelades in den 6:e mars 2020, när Covid-19 utvecklats till ett globalt hot om sjukdom men ännu inte klassats som en pandemi av WHO.

Lyssna på avsnitt 5 på Soundcloud

Gäst: Fredrik Ullén

Många människor, inte minst forskare, kan beskriva hur effektivt de arbetar när deadline för exempelvis en ansökan närmar sig. Trots risken att musikern slinter på fingrarna, lyssnar vi också hellre på en livekonsert än en inspelning.

Båda dessa situationer är exempel på när stress kan vara en positiv drivkraft som tillfälligt ökar prestationsförmågan. Evolutionärt finns det också fördelar med att snabbt kunna mobilisera energi för kamp eller flykt. Hur kan vi tämja och utnyttja stressreaktionen utan att riskera vår hälsa? Bidrar stress till ”flow”?

I detta avsnitt pratar Mats Lekander och Sandra Tamm med Fredrik Ullén, professor på Karolinska Institutet och konsertpianist.

Musik i programmet: Frédéric Chopin: Opus 25: No 1. Étude i ass-dur och Béla Bartók: Pianosonat, Sz. 80, sats 1 (utdrag).

Lyssna på avsnitt 4 på Soundcloud

Gäst: Ida Wiklund

Att arbeta från 9 till 5 ses ofta som en norm i samhället, men för många grupper ser arbetstiderna ut på ett helt annat sätt. På lång sikt finns ett samband mellan minskad och oregelbunden sömn och bland annat hjärt-kärlsjukdomar, men ofta överdrivs de negativa konsekvenserna av enstaka nätter utan sömn.

Hur påverkas egentligen hälsan av skiftarbete? Hur påverkas återhämtningen av att kroppens vila sker på oregelbundna tider, och vet vi att minskad arbetstid leder till ökad återhämtning?

Professorerna Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund guidar lyssnarna kring vad vi vet om hur vi påverkas av sömnbrist. Dolly Partons 9 to 5, i tolkning av Ida Wiklund inleder programmet.

Lyssna på avsnitt 3 på Soundcloud

Gäster: Tomas Adolphson och Anders Falk

Stressforskningsinstitutet får ofta frågor om stress i samband med särskilda högtider eller årstider, så som vid jul, skolstart och semester. Bör man oroa sig för den typen av stress? Är julstress ett verkligt folkhälsoproblem?

Professorerna Hugo Westerlund och Töres Theorell förklarar varför stress bör ses som något naturligt, även om forskningen visar samband mellan viss typ av stress och förekomst av sjukdom. Ett annat ämne som diskuteras är hur mycket belägg som finns för att hjärnan krymper av stress. Psykologen och forskaren Lie Åslund pratar om ungdomars stress samt vad man vet om betydelsen av sociala medier.

Avsnittet inleds med Mer jul, och Tomas Adolphson och Anders Falk deltar i samtalet.

Lyssna på avsnitt 2 på Soundcloud

Gäst: Sissela Kyle

I Michael Endes "Momo – eller kampen om tiden" tar den föräldralösa flickan Momo upp kampen om tiden med de grå männen som vill stjäla alla stadens invånares tid till Tidssparkassan. Brist på tid är också något som starkt förknippas med stress.

I detta avsnitt diskuteras hur vi kan definiera stress, den kroppsliga stressreaktionen, vad som skiljer akut från kronisk stress samt hur man kan mäta stress.

Utöver Sandra, Mats och Christian gästas podden av Hugo Westerlund, professor i epidemiologi vid Stressforskningsinstitutet och Andreas Gerhardsson, doktorand vid Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Skådespelaren Sissela Kyle läser ur Momo – eller kampen om tiden.

Lyssna på avsnitt 1 på Soundcloud

På denna sida