Insurance Medicine All Sweden (IMAS) är ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt där syftet är att generera kunskap om olika aspekter av sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning. Basen i IMAS är mikrodata från fjorton rikstäckande register för sju olika kohorter.

Projektledare: 
Professor Kristina Alexanderson     
Avdelningen för försäkringsmedicin 
Institutionen för klinisk neurovetenskap       
Karolinska Institutet 

Kontakt: 
Kristina Alexanderson           
kristina.alexanderson@ki.se