Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

Kursen innehåller första terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom ramen för kursen kommer du att studera den moderna standardarabiskans grammatik, ord- och formbildningslära samt grundläggande syntax. Kursen innehåller också studier i Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner.

Kursen förutsätter inga kunskaper i det arabiska språket och kommer att börja med undervisning om det arabiska skriftsystemet och kommer sedan att gå igenom grundläggande arabisk grammatik.

Vid sidan om grammatiken kommer studenten även att ges färdighet i arabiskt tal och skrift och kommer successivt att bygga upp ett arabiskt ordförråd.

Kursen innehåller också studier i Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Fokus ligger här på den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika; 1800 f.v.t till 1500 v.t. och på huvuddragen i de tre abrahamistiska religionerna; judendom, kristendom och islam.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler.

  Delkurser

  1. Modern standardarabiska I, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar grunderna i det arabiska skriftsystemet och språkets fonemlära samt grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära och syntax.

  Inom ramen för delkursen kommer studenten att lära sig det arabiska alfabetet, att både läsa och skriva på arabiska, och att uttala de arabiska bokstäverna på ett korrekt sätt. 

  2. Modern standardarabiska II, 7.5 hp
  Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, och behandlar även den grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. Delkursen ger fördjupad kunskap om framförallt nominalsatser och verbfraser och introducerar nya tempus och modus.

  3. Språkfärdighet I, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift.

  4. Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5 hp
  Denna kurs ger en översikt av den historiska, kulturella, socio-politiska och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 1800 f.v.t. fram till 1500-talet e.v.t. Samtidigt behandlar kursen monoteismens uppkomst i en kontext av andra religiösa traditioner och särskilt dess förhållande till framväxten av de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala dogmatiska grupperingar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, examineras genom salstentamen, inlämning av ett häfte med skriftövningar och ett mindre test i allmän grammatik, samt löpande inlämning av skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp, examineras genom salstentamen och löpande inlämning av skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Språkfärdighet I, 7.5hp, examineras genom två salstentamina och en muntlig tentamen.  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5hp, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinator helkurs: Tania al-Saadi
  Examinator för Modern standardarabiska I: Tania al-Saadi
  Examinator för Modern standardarabiska II: Tania al-Saadi
  Examinator för Språkfärdighet I: Samim Elias
  Examinator för Mellanöstern: Religioner och tidig historia: Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43