Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

 • 30 hp

Kursen innehåller första terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom ramen för kursen kommer du att studera den moderna standardarabiskans grammatik, ord- och formbildningslära samt grundläggande syntax. Kursen innehåller också studier i Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen som student vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier.

Informationsmejl

Som antagen student kommer du att få ett välkomstmejl av institutionen. Där hittar du all information du behöver inför dina studier under den kommande terminen.

Registrering

När du har ett universitetskonto ska du webbregistrera dig på Ladok. Att registrera sig på en kurs innebär att du tar din plats i anspråk och har rätt att delta i undervisning och examination.

Webbregistreringen öppnar den 5 augusti. I informationsmejlet som skickas ut från institutionen till antagna studenter ser du registreringsperioden för din kurs. Det är viktigt att du registrerar dig innan sista datumet som anges i mejlet.

Villkor för antagning

Om du är villkorligt behörig måste du senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Läroplattform

I samband med registrering får du tillgång till läroplattformen Athena där varje kurs har en egen sida där du hittar viktig information och kursmaterial. Det är viktigt att du har tillgång till Ladok och Athena senast vid kursstart. Du får tillgång till båda tjänsterna i samband med registrering.

Athena

I Athena kan du:

 •     Se kursplanering och läsanvisningar för varje föreläsning.
 •     Få meddelanden från lärare och institutionen.
 •     Lämna in hemtentor och uppgifter.
 •     Se schemat.
 •     Hitta uppladdade artiklar och annat kursmaterial.

I TimeEdit hittar du ditt schema genom att söka på kursnamn eller kurskod. Du kan prenumerera på ditt schema för att få det direkt i din mobilkalender. Via denna sida kan du logga in och se schemat för den kurs du är registrerad på, utan att söka upp det.

Undervisning under hösten 2020

Under höstterminen 2020 kommer all undervisning och examination vid institutionen att bedrivas digitalt på grund av Covid-19.

Eventuellt beslut av universitetsledningen, fakultetsledningen eller av myndighet kan leda till att föreliggande beslut måste omprövas.

Du hittar aktuell information på institutionens webbsida:
Fortsatt webbaserad undervisning under HT20

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information om dina studier hos oss.

www.su.se/asia

Studentexpeditionen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstuder

Hos studentexpeditionen kan du få hjälp med att registrera dig och få svar på administrativa frågor kring dina studier hos oss.

Studentexpeditionen når du lättast via mejl:
exp.asien@su.se

Telefon: 08-16 10 35

Observera att studentexpeditionen är stängd tillsvidare för besök på grund av Covid-19. Under sommaren har expeditionen stängt 6 juni - 3 augusti. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Ordinarie telefontider:
Måndag, torsdag, fredag: 09-12
Tisdag, onsdag: 13-15

 


 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen förutsätter inga kunskaper i det arabiska språket och kommer att börja med undervisning om det arabiska skriftsystemet och kommer sedan att gå igenom grundläggande arabisk grammatik.

Vid sidan om grammatiken kommer studenten även att ges färdighet i arabiskt tal och skrift och kommer successivt att bygga upp ett arabiskt ordförråd.

Kursen innehåller också studier i Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Fokus ligger här på den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika; 1800 f.v.t till 1500 v.t. och på huvuddragen i de tre abrahamistiska religionerna; judendom, kristendom och islam.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler.

  Delkurser

  1. Modern standardarabiska I, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar grunderna i det arabiska skriftsystemet och språkets fonemlära samt grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära och syntax.

  Inom ramen för delkursen kommer studenten att lära sig det arabiska alfabetet, att både läsa och skriva på arabiska, och att uttala de arabiska bokstäverna på ett korrekt sätt. 

  2. Modern standardarabiska II, 7.5 hp
  Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, och behandlar även den grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. Delkursen ger fördjupad kunskap om framförallt nominalsatser och verbfraser och introducerar nya tempus och modus.

  3. Språkfärdighet I, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift.

  4. Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5 hp
  Denna delkurs behandlar den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 1800-talet före vår tideräkning fram till år 1500. Delkursen behandlar även de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, examineras genom salstentamen, inlämning av ett häfte med skriftövningar och ett mindre test i allmän grammatik, samt löpande inlämning av skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp, examineras genom salstentamen och löpande inlämning av skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Språkfärdighet I, 7.5hp, examineras genom två salstentamina och en muntlig tentamen.  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Delkursen Mellanöstern: Religioner och tidig historia, 7.5hp, examineras genom skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

  Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för HT2020 finns i läroplattformen Athena

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Rum 104, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 29 43