Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanösterns samtida historia: 1820-2020

Den här kursen kartlägger utvecklingen av Mellanösterns samhällen och den påverkan som den europeiska imperialistiska expansionen i regionen hade från början av 1800-talet till nutid.

Denna kurs ger en översikt över Mellanösterns och Nordafrikas samtidshistoria, från det osmanska rikets nedgång på 1800-talet, den efterföljande uppkomsten av en ny global ordning under europeisk-amerikansk ledning efter första världskriget, det kalla kriget och sedan den arabiska våren 2011.

Kursen antar både ett kronologiskt och ett tematiskt perspektiv, för att behandla de mest relevanta dynamikerna i regionerna i samband med den europeiska imperialismens expansion på bekostnad av stabiliteten i det osmanska riket, med ett särskilt fokus på politiska och legala strukturer, socioekonomiska omvandlingar och relationer med euro-amerikanska makter som Ryssland, habsburgska riket, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och USA.

Syftet med kursen är att beskriva regional dynamik inom Mellanöstern under de senaste två århundradena. En period som bevittnat uppkomsten av moderna statsformer, en global mekanism för att organisera mellanstatliga relationer och en motsvarande global ekonomi kännetecknad av industrialisering och framväxten av oljebaserade ekonomier.

I detta avseende antar kursen ett globalt perspektiv som kopplar Mellanöstern och Nordafrika till andra regioner under en period av kapitalistisk imperialism. Samtidigt kommer denna kurs också att hjälpa studenterna att förstå framväxten av de sociala och politiska förändringar som ledde till arabisk nationalism och politisk islam, allt medan andra arenor för social mobilisering, från arbetaraktivism, parlamentarism, socialistisk/kommunistisk partiutveckling, och kvinnorättsgrupper formade det samtida Mellanöstern.

Ett antal nyckeltexter som analyserar dessa processer kommer att läsas, med särskilt på centrala arbeten inom antropologi, politisk teori och historiografi. På så sätt har kursen som mål att ge studenterna en förmåga att kritiskt överblicka sitt studieområde, dess historiska uppkomst och dess nuvarande begränsningar beroende på om de omfattar eller utesluter regionens samtidshistoria.

Kursen är en nätbaserad distansutbildning och ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av en modul som omfattar 7.5 högskolepoäng.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisningen är obligatorisk.

  Undervisningen sker på engelska enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och literaturlista för HT23 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom digitala tentamina bestående av flervalsfrågor.

  Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43