Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mellanösternstudier: Historiska perspektiv

Denna kurs ger en genomgång av Mellanösterns historia, från ottomanska imperiets nedgång och den koloniala eran till idag.

Detta sker genom såväl ett kronologiskt som ett tematiskt perspektiv, för att därigenom belysa de mest relevanta dynamiker som regionen bevittnat, med särskilt fokus på politiska trender och socio-ekonomiska modeller för utveckling.

Syftet är att ge studenterna förmåga att identifiera regionala dynamiker i Mellanöstern det senaste århundradet, men också förmåga att koppla samman Mellanöstern med andra regioner och till ett globalt perspektiv. Samtidigt kommer framväxten av Mellanöstern som såväl ett geopolitiskt koncept och ett vetenskapligt ämnesområde att diskuteras och sociokulturella och etiska konsekvenser av detta, i huvudsak, men inte uteslutande, genom en diskussion kring orientalism och postkoloniala studier.

Detta kommer att möjliggöra för studenterna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till Mellanösternstudier, dess historiska utveckling och nutida begränsningar.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs/modul, 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Undervisningen sker på engelska.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation och upplägg för HT2023 hittar ni i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en essäuppgift. Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Isa Blumi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43