Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanösternstudier: Centrala frågor

Denna kurs ger kunskap om Mellanösternstudier som interdisciplinär praktik genom att belysa dess relation till olika humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner såsom historia, antropologi, sociologi och statsvetenskap.

Denna relation kommer att tydliggöras genom samtida debatter inom Mellanösternstudier, med särskilt fokus på metodologiska diskussioner av relevans för samhälleliga frågor utanför akademin. Inom kursen kommer vi diskutera frågor om identitet, nationalism, sekterism, genus, patriarkala och auktoritära strukturer och transition till demokrati.

Syftet med detta är att möjliggöra för studenterna att reflektera över sin egen positionalitet och andra aktörers och observatörers positionalitet när de förhåller sig till frågor kring framställningar av Mellanöstern i samhället.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs/modul, 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation och upplägg för HT2024 hittar ni i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en essäuppgift. Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Elena Chiti

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43