Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mellanösternstudier: Källtexter - områdesstudier

Denna kurs ger fördjupad övning i att läsa och analysera avancerad arabisk sakprosa i översättning.

Studenten kommer inom ramen för kursen att läsa och analysera olika typer av översatta arabiska sakprosatexter utifrån de utvalda texternas specifika genrer, kontexter och upphovspersoner. Kursen tar även upp relevant vetenskaplig teori och metod.