Go to this page on our english site

Brottslighet över livsförloppet: begrepp, data och analysmetoder

 • 7,5 hp

Den du är idag utgör ett resultat av en lång, kontinuerlig process som pågår så länge du lever. Ska man förstå dig och ditt beteende idag är kunskaper om ditt tidigare liv nödvändiga. Livsförloppsperspektivet fokuserar på individens kriminella levandsbana, från första lagöverträdelserna till det eventuella upphörandet.

Syftet med kursen är att ge kunskaper om longitudinell/livsförloppsforskning inom kriminologi. Longitudinella/livsförloppsstudier erbjuder möjligheter att besvara frågor som: Varför börjar respektive upphör människor med brottsligt beteende? Skiljer sig mäns och kvinnors kriminella karriärer åt – och i så fall hur? Vilken betydelse har förändringar i strukturella förhållanden för en individs brottslighet över tid? Hur påverkar olika typer av åtgärder kriminella karriärer?

Inom ramen for kursen kommer de studerande att bekanta sig med ett antal svenska och internationella longitudinella forskningsprojekt. I fokus står de teoretiska perspektiv som vanligen tillämpas inom den typen av forskning samt olika aspekter på longitudinella metoder såsom livsförloppsintervjuer, enkäter och registerdata. Även de etiska frågorna kring longitudinellforskning/livsförlopps kommer att tas upp.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Om inte annat meddelas är all undervisning obligatorisk.

  Examination

  Kursens examineras genom att studenterna gör korta presentationer under kursens gång samt ett paper vid kursslut.

  Examinator

  Christoffer Carlsson

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen