Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Brottslighet över livsförloppet: begrepp, data och analysmetoder

 • 7,5 hp

Den du är idag utgör ett resultat av en lång, kontinuerlig process som pågår så länge du lever. Ska man förstå dig och ditt beteende idag är kunskaper om ditt tidigare liv nödvändiga. Livsförloppsperspektivet fokuserar på individens kriminella levandsbana, från första lagöverträdelserna till det eventuella upphörandet.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Syftet med kursen är att ge kunskaper om longitudinell/livsförloppsforskning inom kriminologi. Longitudinella/livsförloppsstudier erbjuder möjligheter att besvara frågor som: Varför börjar respektive upphör människor med brottsligt beteende? Skiljer sig mäns och kvinnors kriminella karriärer åt – och i så fall hur? Vilken betydelse har förändringar i strukturella förhållanden för en individs brottslighet över tid? Hur påverkar olika typer av åtgärder kriminella karriärer?

Inom ramen for kursen kommer de studerande att bekanta sig med ett antal svenska och internationella longitudinella forskningsprojekt. I fokus står de teoretiska perspektiv som vanligen tillämpas inom den typen av forskning samt olika aspekter på longitudinella metoder såsom livsförloppsintervjuer, enkäter och registerdata. Även de etiska frågorna kring longitudinellforskning/livsförlopps kommer att tas upp.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Om inte annat meddelas är all undervisning obligatorisk.

  Examination

  Kursens examineras genom att studenterna gör korta presentationer under kursens gång samt ett paper vid kursslut.

  Examinator

  Christoffer Carlsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av artiklar och kommer att finnas tillgänglig i Athena vid kursstart.

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se