Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kriminologi (Distans) II

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du information om registrering, lärplattform osv.

Registrering

När du aktiverat ditt universitetskonto enligt instruktionerna ovan behöver du registrera dig på din kurs på Ladok. Registreringsperioden pågår mellan 7 och 16 augusti 2023 (om inget annat angetts i informationsmailet som går ut i samband med andra antagningsbeskedet). Om du inte registrerar dig senast den 16 augusti har du tackat nej till din plats, och platsen kommer erbjudas en reservplacerad sökande. Observera att du själv ansvarar för att din registrering har gått igenom. 

Notera också att du inte kan aktivera ditt universitetskonto förrän registreringen öppnar dvs den 7 augusti 2023.

Athena - Vår lärplattform

Vi använder lärplattformen Athena för samtliga våra kurser. Där sker den mesta av kommuniktationen med kursansvariga och undervisande lärare. Vi rekommenderar därför att du bekantar dig med Athena i god tid innan kursstart. Om du vill ha notifieringar om vad som händer just på din kurs, meddelanden från lärare med mera så behöver du ändra inställningarna och godkänna att appen får skicka notifieringar. Du hittar instruktioner om hur du gör det i Serviceportalen.

Upprop och introduktion

Kriminologiska institutionen har inga upprop för sina utbildningar, utan endast webbregistrering. Din utbildning startar vid det första schemalagda tillfället. Vanligtvis kombineras den första föreläsningen med en introduktion till utbildningen.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor (VI) innebär det att du vid tillfället för urvalet inte uppfyllde behörighetskraven till din utbildning. Mellan 1 och 15 augusti kommer vi manuellt att plocka bort villkoret på alla som då är behöriga. Det är inte möjligt att webbregistrera sig förrän villkoret är borttaget, men om du vet att du uppfyller behörighetskraven kommer vi alltså att ta bort villkoret och du kommer att kunna webbregistrera dig (enligt instruktionerna för antagna ovan) före kursstart.

Då arbetet med att manuellt plocka bort villkor kommer att vara mycket tidskrävande, kommer vi att ha begränsat med tid att svara på mail rörande detta. Vi ber därför att du avvaktar med att kontakta oss till den 15 augusti om du inte kan webbregistrera dig fastän du vet att du uppfyller behörighetskraven.

Viktigt! Om du är antagen med villkor men inte kan uppnå behörighet innan webbregistreringen stänger den 16 augusti 2023 behöver du bekräfta till oss att du vill behålla din plats, i annat fall går din plats till reservplacerade sökanden. Maila din bekräftelse till studentexpeditionen@criminology.su.se.

OBS! Detta innebär inte att du kommer att bli antagen, utan att vi ger dig en möjlighet att inkomma med kompletteringar. Senast 3 veckor efter terminsstart (18 september) har du möjlighet att komplettera dina poäng. Uppfyller du inte behörighetskravet den18 september så förlorar du din plats.

Reservantagning

Vi har inga reservupprop på våra utbildningar. Eventuella reserver som kan erbjudas plats kommer att kontaktas via e-mail. Platserna tilldelas enligt turordning angiven av antagningsenheten. Blir du erbjuden en plats kommer vi vilja ha svar från dig omgående (inom ett dygn) – är du fortfarande intresserad av att läsa kursen ber vi dig därför att vara extra uppmärksam på mail från oss under perioden 17 augusti till 28 augusti. Har du blivit erbjuden en plats och inte tackat ja inom ett dygn kommer din plats stå till förfogande till nästa i turordningen.

Arbetet med antagning och reservantagning är tidskrävande, vilket betyder att våra möjligheter att besvara frågor kring enskilda fall gällande reservantagningen är begränsade. Vi kan heller inte se hur din reservplats uppdateras under antagning och reservantagning.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Hos oss får du kunskap om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

Kriminologi II  bygger vidare på kursen Kriminologi I. Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom kriminologisk teori, kvantitativ metod samt viktimologi - läran om brottsoffer.

Kursen går på halvfart och löper över ett år.

All undervisning sker via internet och en så kallad lärandeplattform (Athena). Undervisningen sker huvudsakligen genom studiebloggar och lärandedialoger. Stora delar av kursen handlar om egenstudier, men det förekommer även uppgifter som ska lösas i grupp (via nätet). Uppgifter kommer dock att sträcka sig under flera dagar och det kommer inte krävas att alla arbetar samma tider.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:


  Teoretiska perspektiv, 10 hp
  Teoretiska perspektiv fokuserar på teorier om och reaktioner på brottslighet. Den är fördjupande i relation till den mer övergripande kunskap om teori som ges i Kriminologi I. Kursen är indelad i tre teman. I det första temat läggs fokus vid en fördjupning av vissa teoretiska inriktningar med syfte att synliggöra skillnaderna mellan att förklara och förstå brottlighet på individnivå i relation till strukturnivå. I det andra temat belyser kursen betydelsen av forskarens teoretiska utgångspunkter i relation till vad som studeras. Syftet är att förstå vikten av perspektivval vid studiet av brott, avvikelse och dess reaktioner. I det tredje och sista temat fokuseras de genusteoretiska aspekterna i studiet av brott. Blocket ger grundläggande kunskaper i allmän genusteori som sedan utvecklas i relation till hur genusteori kan användas inom kriminologisk forskning.

  Metod II, 10 hp
  Metod II har som mål att ge studenten en introduktion till den kvantitativa forskningsprocessens olika delar, där särskild vikt läggs vid problemformulering, grundläggande statistisk teori, databearbetning och analys med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Kursen syftar dels till att ge studenten metodkunskaper för att kunna bedöma och förhålla sig kritisk till kvantitativa forskningsrapporter och dels till att själv ska kunna utföra de grundläggande stegen i kvantitativ forskning. 

  Viktimologi, 10 hp
  Här får du lära dig om brottsoffer och utsatthet för brott. Delkursen tar upp teorier och metoder för offerstudier, hur olika brottsoffer beskrivs i samhället och vad det får för konsekvenser för brottsoffer. Här är det också av intresse att jämföra politikers, myndigheters och organisationers utgångspunkter i brottsofferfrågor. Kursen tar även upp kontroverser inom brottsofferområdet. Du får både en bred överblick av forskningen om brottsoffer, och har möjlighet att fördjupa dig i det du tycker är mest intressant.

  Undervisning

  Detta är en distans och all undervisning bedrivs via en internetbaserad lärandeplattform. Inga fysiska möten görs. Undervisningen, som är obligatorisk, består av studiebloggar, lärandedialoger samt individuella inlämningsuppgifter och flervalsfrågetest. Aktivt deltagande krävs vid alla moment. All undervisning är asynkron så det finns ett stort individuellt utrymme för att bestämma när uppgifterna ska genomföras. Om studenten ändå missar obligatoriska inlämningstider finns möjlighet för komplettering genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.

  Examination

  Examinationerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för kursen publiceras på Athena i samband med kursstart.
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se