Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Egypten

Det faraoniska Egyptens särpräglade kultur blir aldrig omodern. I denna sommarkurs får du en överblick av historia, samhälle och tro i det gamla Egypten under framförallt tiden ca 3000-1000 f.Kr.

Denna unika sommarkurs behandlar Egyptens andliga och materiella liv fram till romarnas erövring strax före Kristi födelse med tyngdpunkten lagd på den faraoniska tiden ca 3000-1000 f.Kr. Genom studiet av Egyptens historia, religion, litteratur och konst får du lära känna en särpräglad och livskraftig civilisation med genomslagskraft också i vår egen kultur. Studium av material i Medelhavsmuseet ingår. Kursen är ett utmärkt komplement till ämnen som konst, arkeologi, historia, litteratur, religion m.fl.

 

De tre stora pyramiderna i Giza.
Egypt - Cairo - Ancient Memphis (UNESCO World Heritage List, 1979). Giza. The pyramids of Cheops, Khafre and Menkaure. Credit: De Agostini Picture Library \ Universal Images Group.
 • Kursupplägg

  Föreläsningarna äger rum under åtta tillfällen fördelade över fyra veckor.

  Föreläsningarna behandlar ett nytt tema varje gång. Efter en kort historisk inledning tas ämnen som religiösa uppfattningar, gravskick, skrift, konst och farao Akhenatons omvälvande reform upp.

  Undervisnings- och examinationsformer 

  Undervisningen består av fysiska föreläsningar och seminarier på campus. Kursen examineras genom en hemtentamen.

  Delkurser

  Sommarkursen Egypten är en fristående kurs om 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och studiebesök på Medelhavsmuseet.

  Kursmål

  Målet med kursen är att kunna redogöra för grundläggande kunskap om det faraoniska Egyptens historiska skeenden, samt andliga och materiella liv från ca. 3000-1000 f.Kr. Vidare skall studenten kunna förhålla sig kritisk till olika typer av modern forskning så väl som modern forskning om området.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Föreläsningarna äger rum under åtta tillfällen fördelade över fyra veckor.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt


   

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör