Egypten, 7,5 hp

Om kursen

Denna unika kurs behandlar Egyptens andliga och materiella liv fram till

romarnas erövring strax före Kristi födelse med tyngdpunkten lagd på den

faraoniska tiden ca 3000-1000 f.Kr. Genom studiet av Egyptens historia,

religion, litteratur och konst får du lära känna en särpräglad och

livskraftig civilisation med genomslagskraft också i vår egen kultur.

Studium av material i Medelhavsmuseet ingår. Kursen är ett utmärkt

komplement till ämnen som konst, arkeologi, historia, litteratur,

religion m.fl.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen