Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge dig vidgade och fördjupade kunskaper i antikens kultur och samhällisliv. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig speciallitteratur inom ämnet samt studera och träna metoder inom valda ämnesområden. Kursen kommer att ge dig förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt, arkeologiskt eller konsthistoriskt källmaterial som du presenterar i en kandidatuppsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen