Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs

Kursen ger fördjupade kunskaper i metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Detta sker genom att skriva en kandidatuppsats, som är en självständigt formulerad vetenskaplig text.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens mål är att ge dig vidgade och fördjupade kunskaper i antikens kultur och samhällisliv. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig speciallitteratur inom ämnet samt studera och träna metoder inom valda ämnesområden. Kursen kommer att ge dig förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt, arkeologiskt eller konsthistoriskt källmaterial som du presenterar i en kandidatuppsats.

Undervisnings- och examinationsform VT2021

Delkurs 1: Examensarbete (15 hp)
Undervisning består av digitala seminarier och handledning (Zoom). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske på institutionen. Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin

Delkurs 2: Speciallitteratur I (9 hp)
Undervisning består av digitala seminarier (Zoom). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske på institutionen. Kursen examineras genom en muntlig redovisning och hemtentamen.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin

Delkurs 3: Speciallitteratur II (6 hp)
Undervisning består av digitala seminarier (Zoom). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske på institutionen. Kursen examineras genom en skriftlig uppgift samt muntlig och skriftlig granskning av en annan uppsats.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin

 

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  Examensarbete (15 hp ger kunskap i att skriva en kadidatuppsats i antikens kultur och samhällsliv.

  Speciallitteratur I (9 hp) behandlar metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet.

  Speciallitteratur II (6 hp) ger analystiska verktyg för att kritiskt granska vetenskapliga texter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i from av obligatoriska föreläsnigar, seminarier, handledning, muntliga gruppövningar och, i mån av resurser exkursioner.

   

  Kursmål

  Följande mål ska uppnås i kursen:

  Att kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Att identifiera olika metoder och vetenskapliga perspektiv i antikens kultur och samhällsliv och kritiskt granska dessa tillämpningar. Att u det egna examensarbetet bearbeta ett analysmaterial genom att tillämpa relevanta metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom examensarbete, recension, muntliga och skriftliga uppgifter (PM), opposition på annan students examensarbete samt deltagande i seminariediskussioner.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare