Stockholms universitet
Go to this page on our english site

The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes

Kursen syftar till att ge en översikt över vikingatiden (ca 750-1100 e.Kr.) i Norden, grundad på arkeologiska, numismatiska, språkvetenskapliga och religionshistoriska resultat. Den ekonomiska utvecklingen (urbanisering, handel och hantverk), riksbildningen, den förkristna religionen och den tidiga kristendomen samt språk och runskrift behandlas. Periodens långfärder exemplifieras med vikingarnas koloniala expansion i nord och väst samt de för Sverige karakteristiska färderna i österled.

 • Kursupplägg

  Kursen går på kvällstid och på halvfart. Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, ett museibesök och en endagsexkursion.

  Undervisningen sker på campus, som studiebesök och i fält. 

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:
  - redogöra för huvuddragen i den nordiska vikingatiden
  - redogöra för och kritiskt förhålla dig till periodens källmaterial.

  Examination

  Kunskapskontroll och examination sker genom hemskrivning och kursuppgifter. Obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Docent Nanouschka Myrberg Burström
  nanouschka.burstrom@ark.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studieadministratör
  Studievägledare