Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arkeologins språk

Den här kursen ger dig möjligheten att utveckla din kunskap inom strukturering av argument som rör arkeologiska texter.

Foto: Andrew Jones
Foto: Andrew Jones

Kursen syftar till att ge utökade färdigheter i hur man lägger upp och strukturerar argument i olika typer av arkeologiska texter (rapporter, artiklar, forskningsansökningar och konferenspresentationer) med betoning på de olika moment som ingår i examensarbetet. Kursen hålls på engelska för att dels utveckla studentens kompetens i akademisk engelska, dels att ge studenten verktyg och insikter att på egen hand utveckla sin akademiska språkliga kompetens.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under den första halvan av vårterminen 2023 på helfart och dagtid.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda textseminarier och gruppövningar med handledning av lärare. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • visa insikt i retorik och form för de olika typer av texter som förekommer inom arkeologi och kulturmiljövård.
  • visa ökad insikt i den vetenskapliga processen och framställandet av vetenskaplig text. 
  • visa förmåga att analysera och bedöma retorik och argumentation i olika former av vetenskaplig textproduktion.  
  • identifiera en forskningslucka samt att välja lämpliga teoretiska och metodologiska verktyg som behövs för att fylla luckan. 
  • beakta gällande forskningsetiska normer.
  • visa insikt i hur man skriftligt och muntligt kan presentera sin forskning för en internationell publik

  Examination

  Kursen examineras genom värdering av aktivt deltagande i seminarier, presentationer samt inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Andrew Jones, andrew.jones@ark.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Studievägledare och studieadministratör