Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Digital fältarkeologi

Kursen ger fördjupad kännedom om hur val av olika fältarkeologiska metoder och tekniker påverkar de arkeologiska resultaten.

Genom föreläsningar och seminarier där vi genomför olika typer av laborationer och bland annat använder en digital 3D plattform, får du träna din förmåga att planera en arkeologisk utgrävning samt bearbeta och analysera fältdata utifrån olika typer av fältarkeologiska situationer och frågeställningar. Kursen tar upp frågor kring:

 • Hur rumsliga perspektiv påverkar val av fältmetod
 • Hur vertikal och horisontella stratigrafier kan utredas och dokumenteras
 • Fördelar och nackdelar med olika urvalsstrategier
 • Relationen mellan fynd från hopade respektive slutna fyndsammanhang
 • Hanteringen och dokumentationen av olika typer av arkeologiska depositioner
 • Skapandet av skalenliga illustrationer av anläggningar, strukturer, lager och fynd
Digital fältarkeologi
 • Kursupplägg

  Kursen är en fristående sommarkurs om 7,5 hp. Undervisningen består av föreläsningar, digitalt fältarbete, handledning och kan även inkludera en exkursion. Undervisningen är obligatorisk. Kursen ges på svenska.

  Kursmål

  Efter genomförd kurs ska du kunna:

  - Analysera olika typer av fältarkeologiska fyndkontexter med lämpliga strategier och metoder
  - Redovisa resultaten av dessa analyser i kartor och rapporter
  - Argumentera för vilka grävtekniker och dokumentationsmetoder som är lämpliga i olika fältarkeologiska situationer 
  - Argumentera för vilka konsekvenser olika urvalsstrategier har för kunskap om och förståelsen av en arkeologisk lokal

  Examinator

  Kursen examineras genom reflekterande kursloggbok, muntlig presentation och skriftlig rapport. 
  Examinator och huvudlärare är professor Jan Apel: jan.apel@ark.su.se.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Studieadministratör