Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologisk yrkespraktik

Kursen är en färdighetskurs och syftar, utöver det vetenskapliga innehållet, till att förbereda studenten för kommande anställningar och att upprätta kontakter med arbetslivet. Praktiken sker exempelvis på museer, inom uppdragsarkeologin eller andra kulturarvs- och kulturmiljövårdande institutioner.

Kursen består av tio veckors praktik som kan utföras under sommaren eller termin tre i Masterprogrammet i arkeologi, inriktning Arkeologi. Kursen förbereder dig för kommande anställningar och ger dig möjlighet att upprätta kontakter med arbetslivet. Praktiken sker exempelvis på museer, uppdragsarkeologiska institutioner eller andra kulturarvs- och kulturmiljövårdande institutioner.

Kursen är valbar inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning Arkeologi. Kursen kan förläggas till höst- eller sommartermin. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av praktik på arbetsplats och skrivande av loggbok. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du:

  - Fått praktisk erfarenhet av arbetslivet.
  - Visat färdigheter att självständigt sätta sig in i och arbeta med de arbetsuppgifter som kan möta en arkeolog.
  - Visat förmåga att genom samarbete med kollegor verka mot ett gemensamt och förutbestämt mål.

   

  Examination

  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och inlämning och muntlig redovisning av loggbok.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studieadministratör
  Studievägledare och studieadministratör
  Programansvarig för Masterprogrammet, inriktning Arkeologi