Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialiserad fältkurs

Kursen ger fördjupade kunskaper inom ett, för fältarkeologin, relevant specialistområde. Detta kan t.ex. vara källmaterialhantering, tolkningsperspektiv eller publika relationer. Inom detta område ger kursen både teoretiska och praktiska kunskaper som presenteras i en rapport.

Kursen är valbar inom masterprogrammet, den går på vårterminens andra halva och läses under termin två.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av handledning och fältarbete. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna visa förmåga att enskilt planera, genomföra och rapportera ett, för fältarkeologin, relevant specialistområde.

   

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig vetenskaplig fältrapport.

   

 • Kontakt

  Studieadministratör
  Studievägledare och studieadministratör
  Programansvarig för Masterprogrammet, inriktning Arkeologi