Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mynt som arkeologisk och historisk källa

 • 7,5 hp

Kursen avser att ge en översikt över numismatikens metoder. Det sker med hjälp av konkreta exempel från de sista 2500 årens användning av mynt, speciellt avseende vikingatid och medeltid.

Ett mynt är ett föremål utfärdat och garanterat av en officiell myntherre, men det är  samtidigt ett allmänt bruksföremål  för befolkningen. Med denna dubbla natur utgör mynt ett unikt källmaterial. Kursen avser att belysa mynt och myntfynds potential i studiet av samhällets organisation och dess ekonomiska och sociala struktur. Mynt kan exempelvis belysa vikingarnas kontakter ute i världen, kungens skatteintäkter under medeltiden och böndernas medverkan i marknaden.

I kursen får du lära dig om metoder för myntdatering, metallanalyser och tolkning av fyndplats och fyndomständigheter samt metalldetektorers användningsområde inom disciplinen. Du får även kunskaper för att kunna kritiskt bedöma mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:
  - redogöra för de grundläggande metoderna för beskrivning och tolkning av mynt
  - redogöra för de grundläggande metoderna för beskrivning och tolkning av myntfynd
  - uppvisa  en grundläggande och kritisk förståelse av mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se


  Kursansvariga lärare
  Jens Christian Moesgaard

  E-post: jens.christian.moesgaard@ark.su.se