Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mynt som arkeologisk och historisk källa

Kursen avser att ge en översikt över numismatikens metoder. Det sker med hjälp av konkreta exempel från de sista 2500 årens användning av mynt, speciellt avseende vikingatid och medeltid.

Ett mynt är ett föremål utfärdat och garanterat av en officiell myntherre, men det är  samtidigt ett allmänt bruksföremål  för befolkningen. Med denna dubbla natur utgör mynt ett unikt källmaterial. Kursen avser att belysa mynt och myntfynds potential i studiet av samhällets organisation och dess ekonomiska och sociala struktur. Mynt kan exempelvis belysa vikingarnas kontakter ute i världen, kungens skatteintäkter under medeltiden och böndernas medverkan i marknaden.

I kursen får du lära dig om metoder för myntdatering, metallanalyser och tolkning av fyndplats och fyndomständigheter samt metalldetektorers användningsområde inom disciplinen. Du får även kunskaper för att kunna kritiskt bedöma mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2022

Undervisningen sker på campus, om inte rådande restriktioner kräver annat, vilket i nuläget innebär att föreläsningarna kommer att äga rum i Wallenberglaboratoriet enligt schemat.

Examination: Kursen examineras genom en hemtentamen.

Mynt från Gotland. Foto: Numismatiska forskningsgruppen.
 • Kursupplägg

  Kursen ges kvällstid och består av tio föreläsningar.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:
  - redogöra för de grundläggande metoderna för beskrivning och tolkning av mynt
  - redogöra för de grundläggande metoderna för beskrivning och tolkning av myntfynd
  - uppvisa en grundläggande och kritisk förståelse av mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör