Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samisk arkeologi

Denna orienteringskurs ger dig en introduktion till samisk arkeologi, historia, religionshistoria och kultur.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar möten bland människor i Sápmi från järnåldern till modern tid i Norge, Sverige, Finland och Ryssland utifrån det arkeologiska källmaterialet och skriftliga källor. Kursen berör frågor om samisk materiell kultur, etnicitet, kristnandeprocesser och kolonialism. Kursen har tyngdpunkt på materiella lämningar, såväl materiell kultur som mänskliga kvarlevor, och laborativa analyser av dessa.

Samedräkt
 • Kursupplägg

  Kursen ges första halvan av vårterminen och undervisningen äger rum på tisdagkvällar kl. 18-20, i Wallenberglaboratoriet, sal 231 (plan 2).

  Delkurser

  Samisk arkeologi är en fristående kurs om 7,5hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  Kursmål

  För godkänt resultat på kursen ska du kunna: 
  - redogöra för den samiska arkeologins materiella lämningar
  - kritiskt granska framtagandet och analyser av samiska arkeologiska lämningar
  - diskutera och reflektera kring frågor om repatriering och återbegravning av både materiell kultur och mänskliga kvarlevor

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.archaeology.su.se/utbildning. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studieadministratör
  Studievägledare