Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktionskurs i osteoarkeologi

Osteoarkeologi studerar huvudsakligen skelettlämningar efter människor och djur i arkeologiska sammanhang. Skelettmaterial belyser frågor om levnadsvillkor, hälsa och social dynamik och näringsfång, bosättningsmönster samt människans förhållande till djuren under olika perioder. Hur levde stenålderns jägare-samlare eller människan i den medeltida staden? Vilken historia berättar skelettfynden?

Undervisnings- och examinationsformer 

Undervisningen sker på Wallenberglaboratoriet. Examinationen består av muntliga redovisningar och hemskrivningar.

 • Kursupplägg

  Introduktionskurs i osteoarkeologi ges på höstterminen.

  Kursen går en kväll i veckan och undervisningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 1, rum 111. Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar.

  För att antas till kursen krävs genomgången Arkeologi I, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv I, 30 hp.

  Delkurser

  Introduktionskurs i osteoarkeologi är en fristående kurs om 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen, vilken är obligatorisk, sker i form av föreläsningar, seminarier samt individuella och gruppuppgifter.

   

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  - visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom ostearkeologin
  - visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper
  - visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom osteoarkeologi
  - visa självständig förmåga att tolka animala och humana skelettmaterials potential för att problematisera och belysa kulturhistoriska sammanhang.

   

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och individuella hemskrivningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Faunahistoria

  • Liljegren, R. Från mammutstäpp till kohage

   
  Stenålder

  • Molnar, P. 2008. Tracing Prehistoric Activities. Life Ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland. Theses and Papers in Osteoarchaeology 4. Avhandling + paper III. 
  • Olson, Carina 2008. Neolithic Fisheries. Osteoarchaeology of fish remains in the Baltic Sea region. Theses and Papers in Osteoarchaeology 5. Avhandling + paper I-II, IV-V.

   
  Medeltid

  • Kjellström A. 2005. The Urban Farmer. Osteoarchaeological Analysis of SkeletonsfFrom Medieval Sigtuna Interpreted in a Socioeconomic Perspective. Theses and Papers in Osteoarchaeology 2. Avhandling + paper V = Anna Kjellström, Jan Storå, Göran Possnert, Anna Linderholm 2009. Dietary patterns and social structures in medieval Sigtuna, Sweden, as reflected in stable isotope values in human skeletal remains. Journal of Archaeological Science, Volume 36, Issue 12, December 2009: 2689-2699).
  • Vretemark, M. 1997. Från ben till boskap. Kosthåll och djurhushållning med utgångspunkt i medeltida benmaterial från Skara. Stockholms universitet. Vissa avsnitt läses kursivt.

   
  Etik

  • Iregren, E. 2003. Människor i vraken. En etisk diskussion om marinarkeologi, utställningar och sportdykare. Åländsk odling 62: 123-139.
  • Petersson, B.1995. Forskningstillgänglighet kontra pietet: Etiska problem i samband med undersökningar av uppgrävda människoben. Ingår i: Iregren, E. & Redin, L. (red) I Adams barn…..University of Lund, Institute of Archaeology Report no 55, pp 11-20.
  • Redin, L.1995. Varför vill arkeologer bevara medeltida skelettmaterial för framtida forskning. Ingår i: Iregren, E. & Redin, L. (red) I Adams barn. University of Lund, Institute of Archaeology Report no 55, pp 39-46.

   
  Kremering och brända ben

  • Sten, S. & Vretemark, M. 1988. Storgravsprojektet – osteologiska analyser av yngre järnålderns benrika brandgravar. Fornvännen 83 (3) pp 145-156.
  • Sjöling, E. 2007. Bränt, begravt och nedbrutet. Fältosteologiska studier av brända ben. Ingår i: Notelid, M. (red). Arkeologi E4 Uppland – Studier. Volym 2: 123-142.  

   
  Människa och djur

  • Magnell, O. och Iregren, E. 2010. Veitsku hvé blóta skal? The Old Norse blót in the light of osteological remains from Frösö Church, Jämtland, Sweden. Current Swedish Archaeology Vol. 18: 223-250. 
  • Jennbert, K. 2004. Människor och djur. Kroppsmetaforik och kosmologiska perspektiv. Ingår i: Andrén, A. et al. (red). Ordning mot Kaos. Studier av nordisk förkristen kosmologi. Vägar till Midgård 4. pp 183-217.
  • Nilsson, L.. 2009. Häst och hund i fruktbarhetskult och blot. Ingår i: Carlie, A. (red). Järnålderns rituella platser. Femton artiklar om kultutövning och religion från en konferens i Nissaström den 4-5 oktober 2007. pp 81-99

   
  Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  De flesta av artiklarna som ingår i avhandlingarna finns tillgängliga för nedladdning via SUB. Låneexemplar av avhandlingar finns tillgängliga. Några böcker kan köpas vid labbet. Ett begränsat antal läsexemplar av annan litteratur kommer att finnas tillgängliga.

 • Mer information

  Till detta tillkommer 2 tillfällen med demonstrationer i labb (max fem personer i gången). Tid bestäms senare.
   
  För varje lektion lämnas en reflektion (3/4 A 4 sida) över inläst litteratur. Reflektionerna samlas i ett dokument (word/pdf) som laddas upp i Athena. För alla föreläsningar finns låneexemplar av kurslitteraturen. Samtliga föreläsningstillfällen har obligatorisk närvaro.  

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare