Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Osteoarkeologi I

Arkeologiska skelettfynd kan svara på många frågeställningar om människans livsvillkor under olika perioder. Djurben berättar om människans förhållande till djuren och belyser på ett konkret sätt strategier för boskaps­skötsel eller jakt och fångst. Kursen ger grundläggande kunskap om människans samt däggdjurens skelett och central osteoarkeologisk metodik om arbete med mänskliga och animala skelettlämningar.

 

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet.
 • Kursupplägg

  Osteoarkeologi I ges på vårterminen.

  Undervisningen äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 1, rum 111. Kursen är på dagtid måndag-fredag och innehåller föreläsningar och praktiska övningar samt exkursion.

  Kursen består av fyra delkurser om 7,5hp: Human osteoarkeologi, Animal osteoarkeologi, Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning samt Tafonomi.

  För att kunna antas till kursen krävs genomgången Arkeologi II, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv II, 30 hp. Behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet  har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Delkurser

  I undervisningen ingår laborativa övningar med arkeologiska, obrända och brända, hela och fragmenterade humana och animala skelettmaterial. Momenten omfattar undervisning om centrala osteoarkeologiska metoder och källkritiska problem som är förknippade med arkeologiska och kulturhistoriska tolkningar.

  De fyra delkurser består av:

  Human osteoarkeologi 7,5hp: Ger studenten grundläggande kunskap om människans skelett morfologiskt, utvecklingsmässigt och funktionellt. Tonvikten ligger vid laborativ undervisning om skelettets olika delar, morfologi samt grundterminologi.

  Animal osteoarkeologi 7.5hp: Ger studenter grundläggande kunskap om skelettets uppbyggnad hos Skandinaviens däggdjur med tonvikt på de domesticerade djuren. Tonvikten i undervisningen ligger vid laborativ undervisning om specifika karaktärer hos skelett och tänder för olika arter.

  Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning 7,5hp: ger kunskap om relevant osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning inom såväl det humana som animala fältet med tyngdpunkt på användning inom arkeologi och kulturhistoriska ämnesområden. Viktiga moment är köns- och åldersbedömning samt kroppslängds- och mankhöjdsberäkning för människa och andra däggdjur.

  Tafonomi 7.5hp: Behandlar metodiska och källkritiska problem som är förknippade med deponeringsförhållanden och specifik representationsproblematik förorsakade av bl.a. bränning och kremeringstraditioner och bevaringsproblematik, frågeställningar rörande kvantifiering samt förhållande mellan människa och djur.
  I kursen ingår besök vid fältarbete.

  Undervisning

  Delkurserna Human osteoarkeologi, Animal osteoarkeologi samt Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning omfattar obligatoriska föreläsningar, laborativ undervisning och självständiga praktiska övningar samt grupparbeten.

  Delkursen Tafonomi omfattar förutom ovanstående moment ett besök vid fältarbete.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  Delkurserna Human osteoarkeologi och Animal osteoarkeologi:
  -Besitta grundläggande kunskap om däggdjurens skelett samt metoder för att erhålla relevant biologisk information ur skelettet.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning och Tafonomi:
  -Identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området.
  - Besitta kunskap om humana och animala skelettmaterials potential i arkeologiska och kulturhistoriska sammanhang samt ha förståelse för arbete med skelettfynd i fält.

  Examination

  Delkursen Human osteoarkeologi examineras genom en salsskrivning.

  Animal osteoarkeologi och Osteoarkeologisk analysmetodik och teoribildning examineras genom kortare skriftliga redovisningar över självständiga laborationer samt laborationer utförda i grupp.

  Delkursen Tafonomi examineras genom kortare skriftliga redovisningar över självständiga laborationer.

  Examinator

  Anna Kjellström
  E-post: anna.kjellstrom@ofl.su.se

  Jan Storå
  E-post: jan.stora@ofl.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mer information kommer närmare terminstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör