Osteoarkeologi I, 30 hp

Om kursen

Arkeologiska skelettfynd kan svara på många frågeställningar om människans livsvillkor under olika perioder. Djurben berättar om människans förhållande till djuren och belyser på ett konkret sätt strategier för boskaps­skötsel eller jakt och fångst. Kursen ger grundläggande kunskap om människans samt däggdjurens skelett och central osteoarkeologisk metodik om arbete med mänskliga och animala skelettlämningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen