Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi

Kursen behandlar identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i mänskliga skelett. Kursen ger en ämneshistorisk bakgrund och skelettförändringars förhållanden till moderna kliniska data diskuteras. Dessutom erbjuds en insikt om konsekvenser av olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska problemkomplex.

 

 • Kursupplägg

  Grundkurs i Osteologisk paleopatologi 15 hp består av tre delkurser (på vardera 5 hp): Terminologi och metodik, Fallstudie samt Rapport.

  Kursen ges under höstterminen. All undervisning sker i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 1, rum 111 och i laboratoriet.

  Delkurser

  Delkurserna innehåller:

  Terminologi och metodik, 5 hp: behandlar identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i mänskliga skelett. Delkursen ger en ämneshistorisk bakgrund och skelettförändringars förhållande till moderna kliniska data diskuteras. Kursen ger en ökad kunskap om paleopatologiska parametrar och hur skelettförändringar kan domumenteras inom osteoarkeologin. Dessutom erbjuds en insikt om konsekvenser av olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska problemkomplex. Kursen berör även i korthet andra närbesläktade vetenskapliga discipliner som molekylär paleopatologi, paleodemografi, medicinhistoria och genetik.

  Inom delkursen Fallstudie, 5 hp, utförs en individuell laboration som sammanfattas i en muntlig presentation.

  Delkursen Rapport, 5 hp, är en skriftlig hemuppgift.

  Undervisning

  Delkursen Terminologi och metodik omfattar obligatoriska föreläsningar, litteraturseminarier och praktiska övningar. Delkurserna Fallstudie och Rapport omfattar laborativt arbete, både självständigt och under handledning samt skriftliga och muntliga redovisningar.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  Delkurs Terminologi och metodik:
  - Behärska rådande terminologi och metodik inom paleopatologin.
  - Självständigt kunna behärska diagnostik av skelettförändringar.

  På delkursena Fallstudie och Rapport ska du, förutom ovanstående, kunna:
  - definiera och diskutera kring komplexa begrepp och centrala problemställningar inom paleopatologi som "the Osteological Paradox" och "the Epidemiological Perspective" i relation till mänskligt skelettmaterial
  - ha en god förståelse för hur enskilda sjukdomar och epidemier kan ha påverkat forntida människors livssituationer
  - självständigt såväl som muntligt, kunna redogöra för olika skelettförändringars morfologi samt förhållanden mellan olika skelettförändringar.

  Examination

  Delkurs Terminologi och metodik examineras genom en hemskrivning. Delkurs Fallstudie examineras genom en muntlig redovisning och delkursen Rapport examineras genom en skriftlig redovisning.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mer information kommer närmare terminstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör