Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi

Masterprogrammet i arkeologi inriktning osteoarkeologi startar med en obligatorisk introduktionskurs om 15 hp. Introduktionskursen läser du tillsammans med institutionens tre andra masterinriktningar (arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och laborativ arkeologi).

Introduktionskursen är gemensam för samtliga inriktningar på Masterprogrammet i arkeologi. Kursen ger en bred kunskap om studiefälten vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur: arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi och antikens kultur och samhällsliv. Den ger även en introduktion till vad det innebär att studera på masternivå. I ett jämförande perspektiv behandlas, med särskild tonvikt lagd på teori- och metodfrågor, förhållandet mellan humaniora-naturvetenskap, arkeologi-historia, materiell kultur-text och förståelse.

Du blir per automatik antagen till introduktionskursen när du antas till masterprogrammet i arkeologi inriktning antikens kultur och samhällsliv.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2021:

Kursansvarig lärare och examinator: Sven Isaksson och Fredrik Fahlander
Kursen ges på campus (Wallenberglaboratoriet) och examineras med en hemtentamen.

 • Kursupplägg

  I Introduktionskursen får du problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Oavsett inriktning får du fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats), samt forskarförberedande läskurser.

  Kursen består av föreläsningar hållna av lärare från institutionens olika enheter och omfattar olika typer av pedagogiska former som textseminarier, paneldiskussion, grupparbete samt studiebesök.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar/seminarier, grupparbete och studiebesök. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Redogöra för relationen mellan institutionens studiefält genom vetenskaplig och kritisk analys av tidigare forskning
  - Kritiskt och självständigt identifiera aktuell kunskap om de olika inriktningarnas särart och deras aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  - Redogöra för olika typer av källmaterial, metoder, förklaringsmodeller och teoretiska synsätt samt deras olika möjligheter och begränsningar
  - Beakta gällande forskningsetiska normer

  Examination

  Kursen examineras genom examinationsportfölj bestående av reflekterande loggbok, en PM och ett projektarbete. Priniciperna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Ansvarig lärare
  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se

  Fredrik Fahlander
  E-post: fredrik.fahlander@ark.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema: Introduktionskurs till Masterprogram i arkeologi, hösten 2021.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Vecka 37

  • Blehr, B. 2009. Working, moving, visiting. On the quality of everyday rituals, Journal of Nordic Archaeological Science 16: 33-38.
  • Jackson, P. 2018. Hyperboles of Identity. Attention and Pretence: Themes of Suspension in the History of Religions. (Athena)
  • Nilsson-Stutz, L. & Berggren, Å. 2010. From spectator to critic and participant A new role for archaeology in ritual studies. Journal of Social Archaeology, 10(2): 171-197.


  Vecka 38: AFL

  • Lucquin, A., Gibbs, K., Uchiyama, J., Saul, H., Ajimoto, M., Eley, Y., Radini A., Heron, C. P., Shoda, S., Nishida, Y., Lundy, J., Jordan, P., Isaksson, S. & Craig, O. E. 2016. Ancient lipids document continuity in the use of early hunter–gatherer pottery through 9,000 years of Japanese prehistory. PNAS 113 (15): 3991-3996. (extra data finns på c)
  • Reddy, A. N. 2015. Feeding family and ancestors: Persistence of traditional Native American lifeways during the Mission Period in coastal Southern California. Journal of Anthropological Archaeology 37: 48–66.
  • Reinhart, K. 2015. Ritual feasting and empowerment at Yanshi Shangcheng. Journal of Anthropological Archaeology 39: 76–109.

  Vecka 39: Arkeologi

  • Bradley, R. 2003. A Life Less Ordinary: the Ritualization of the Domestic Sphere in Later Prehistoric Europe, Cambridge Archaeological Journal, 13(1): 5-23.
  • Carlie, A. 2014. Arkeologi och ritual. Spår efter ritualisering i arkeologiskt material från Lindängelund, södra Sverige, I: Att befolka det förflutna. Fem artiklar om hur vi kan synliggöra människan och hennes handlingar i arkeologiskt material, A. Carlie (red), Stockholm: Riksantikvarieämbetet (Athena).
  • Ling, J. & Cornell, P. 2010. Rock Art as Secondary Agent? Society and Agency in Bronze Age Bohuslän. Norwegian Archaeological Review, 43: 26-43.
  • Gilchrist, R. 2013. The materiality of medieval heirlooms: from sacred to biographical objects, I: Mobility, Meaning & Transformation of Things. Shifting Contexts of Material Culture through Time and Space, H. P. Hahn and H. Weiss (red), Oxford: Oxbow, pp170-82. (Academia.edu)

  Vecka 40: AKS

  • Rüpke, J. 2016. On Roman Religion. Lived Religion and the Individual in Ancient Rome. Ithaca. (E-bok på sub):

  1. Introduction, S. 1-7
  2. kap. 1. Individual Appropiation of Relgions, S. 8-25
  3. kap. 3. Appropiating Images – Embodying Gods, S. 42-63

  • Staging death. Funerary performance, architecture and landscape in the Aegean, eds. A. Dakouri-Hild & M. Boyd, Berlin/Boston 2016 (E-bok på sub):

  4. Boyd, M. J. & A. Dakouri-Hild, “Introduction”, S. 1-10
  5. Dakouri-Hild, A., ”Getting to Funerary Place in a Fairly Short Stretch of Time: Death and Performance in the Prehistoric Aegean”, S. 11-30
  6. Boyd, M.J., “Fields of Action in Mycenaean Funerary Practices”, S. 57-88


  Vecka 41: OFL

  • Lucas, G. och McGovern, T. 2007. Bloody Slaughter: Ritual Decapitation and display at the Viking Settlement of Hofstaðir, Iceland. European Journal of Archaeology 10(1): 7–30.
  • Magnell, O. 2013. The taphonomy of ritual bone depositions. An approach to the study of animal bones and ritual practice with an example from Viking Age Frösö, Sweden. I: Ekroth, G. och Wallensten, J. (red). Bones, Behaviour and Belief. The zooarchaeological evidence as a source for ritual practice in ancient Greece and beyond, Stockholm. pp. 115-127. http://ecsi.bokorder.se/Download.aspx?id=10270&name=the-taphonomy-of-ritual- bonedep.pdf
  • Redfern, R. 2008. New evidence for Iron Age secondary burial practice and bone modification from Gussage all Saints and Maiden Castle (Dorset, England). Oxford Journal of Archaeology. 27(3): 281-301.   

 • Kursrapporter