Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad metod i animal osteoarkeologi

Kursen fördjupar kunskap om central osteoarkeologisk metodik där du självständigt och i grupp ska tillämpa och fördjupa dina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av problemställningar inom animal osteoarkeologi.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  I undervisningen ingår föreläsningar och litteraturseminarier, självständigt laborativt arbete samt grupparbete och praktiska övningar. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsform

  Kursen ges som campuskurs men med vissa moment online. Den laborativa undervisningen genomförs i Wallenberglaboratoriet, plan 1. Examineras med hemtentamen.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom animal osteoarkeologi samt visa väsäntligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet samt representations- och kvantifieringsproblematik.
  - Planera och med adekvata metoder genomföra olika typer av uppgifter inom animal osteoarkeologi.
  - I såväl nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger för grund för dessa.
  - Utifrån en fördjupad kunskap ha en god förståelse om animala skelettmaterials potential i arkeologiska och kulturhistoriska sammanhang samt förståelse för arbete med skelettfynd i fält och därvid beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Kursen examineras genom en analysuppgift samt skriftlig redovisning (analysrapport) utförd som grupparbete.

  Examinator

  Anna Kjellström, anna.kjellstrom@ofl.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Jan Storå
  E-post: jan.stora@ofl.su.se