Kosmologi, 7,5 hp

Om kursen

Kosmologi är studiet om universums utveckling och storskaliga struktur. Kursen behandlar det tidiga universum, inflationsmodellen och universums expansion. Begrepp som mörk materia och mörk energi studeras, liksom metoder för att mäta kosmologiska parametrar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen