Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kosmologi

Denna kurs handlar om kosmologi, som är läran om universum i det stora hela – hur universum kom till och hur det har utvecklats.

Cosmology - standard candles
Standard candles are important for determining cosmological distances. Image credit: NASA

I denna kurs får du en introdution till kosmologi. Upplägget bygger på kursboken, och du kommer först få studera hur teorin om Big Bang och allmän relativitetsteori leder till Friedmann-ekvationerna, som beskriver universums utveckling. Du kommer också göra nedslag i specifika epoker under universums historia, som nukleosyntesen strax efter Big Bang till rekombinationsepoken då den kosmiska bakgrundsstrålningen frigjordes. Inflationsteorin kommer du endast beröra lite kort.

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Kursen  ges  under  dagtid,  och  ingår  i  Kandidatprogrammet  i  astronomi.  Den  kan  även  läsas  som  fristående  kurs.  Kursen  ges  normalt  på  engelska.

  Undervisning

  Undervisningen  består  av  föreläsningar  och  räkneövningar samt studentpresentationer. Räkneuppgifter finns för inlämning, och en litteraturuppgift redovisas muntligt och skriftligt.

  Examination

  Skriftlig examination. Övervägande beräkningar men även några uppsatsfrågor.

  Examinator

  Ragnhild Lunnan

  E-post: ragnhild.lunnan@astro.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Introduction to Cosmology, Barbara Ryden, Second edition,  Cambridge University Press

 • Kontakt

  Studievägledare  och  studentexpedition  nås  via  studieinfo@astro.su.se