Astrofysikalisk gasdynamik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de gasdynamiska processer som är viktiga inom astronomin. Vi går igenom de grundläggande ekvationer som beskriver gasrörelser. Inverkan av förhållanden som magnetfält, chocker, turbulens, instabiliteter, gravitation och strålning undersöks. Kursen ger också en introduktion till de numeriska metoder som finns för att lösa de gasdynamiska ekvationerna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen