Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astrofysikalisk gasdynamik

Kursen behandlar de gasdynamiska processer som är viktiga inom astronomin. Vi går igenom de grundläggande ekvationer som beskriver gasrörelser. Inverkan av förhållanden som magnetfält, chocker, turbulens, instabiliteter, gravitation och strålning undersöks. Kursen ger också en introduktion till de numeriska metoder som finns för att lösa de gasdynamiska ekvationerna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.