Astronomisk observationsteknik II, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ger praktiska tillämpningar av de kunskaper som inhämtades i Astronomisk Observationsteknik I. Det praktiska arbetet utförs under en veckas tid vid Nordic Optical Telescope på den spanska ön La Palma. I kursen skriver du en fullständig observationstidsansökan samt planering och utförande av observationerna. Kursen ger färdigheter i de olika mjukvarupaket som används för att kontrollera teleskopet, inhämta data samt reducera och bearbeta observationerna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen