Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Astronomisk observationsteknik II

Genom denna kurs får du planera och genomföra astronomiska observationer med radioteleskopet i Onsala och det nordiska optiska teleskopet NOT. Du får lära dig planera och genomföra observationer och analysera data för att bestämma egenskaperna hos astronomiska källor.

ESO VLT and the Milky way
ESO VLT and the Milky way. Image credit: ESO

Kursen går igenom hela processen för astrofysiska observationer, från skrivade av observations-ansökan till publicering av resultaten. Du kommer resa till Onsala för att observera stjärnbildande regioner i Vintergatan vid radiofrekvenser samt få möjlighet att använda det nordiska optiska teleskopet på La Palma i Spanien. Båda är professionella teleskop, som används aktivt för forskning. Efter att du har fått dina egna data kommer du att analysera dem för att bestämma olika fysiska egenskaper hos de observerade objekten.

  • Kursupplägg

    Kursen ingår i Masterprogrammet i astronomi, Kursen ges normalt på engelska.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.