Galaxer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar extragalaktisk astronomi, med tonvikt på galaxernas uppkomst och utveckling. Föreläsningarna fokuserar på fysikaliska processer av särskild vikt för galaxernas bildning och utveckling. Dessa inkluderar stjärnbildning, återkoppling från supernovor och vindar, dynamiska processer inom och mellan galaxer, kemisk anrikning och blandning av det interstellära mediet, aktiva galaxkärnor samt stoft. En stor del i kursen utgörs av seminarier då aktuell forskningslitteratur diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen