Astronomi, självständigt arbete, 45 hp

Om kursen

Kursen består av ett självständigt arbete under en handledares handledning. Ämne väljer du i samråd med din handledare och studierektor. Problemställning och den vetenskapliga bakgrunden skall presenteras tillsammans med en sammanställning av den relevanta vetenskapliga litteraturen. Ett självständigt och vetenskapligt förhållningssätt skall uppvisas, där tidigare astronomi/fysikkunskaper kommer till användning. Redovisningen sker i form av en up

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen