Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Astronomi, självständigt arbete

Examensarbetet syftar till att ge dig djupare insikter i och erfarenhet av vetenskaplig forskning. Du kommer att planera, genomföra och rapportera ett eget forskningsprojekt. Du kommer att ta fram en vetenskaplig rapport och presentera dina forskningsresultat muntligt i ett vetenskapligt seminarium.

Denna kurs utgör normalt slutdelen av dina masterstudier i astronomi och rapporten kallas också ditt examensarbete. Examensprojektet ska ses som en praktik i en forskargrupp där du under ett halv år kommer att genomföra ett forskningsprojekt men också ingå som en del av gruppen och att arbeta i denna forskningsmiljö. Projektet kommer att innehålla ny forskning som i vissa fall kan leda till en publicering av en vetenskaplig artikel.

 • Kursupplägg

  Denna kurs ges varje termin och kan antingen tas på heltid eller 50% deltid. Den är en del av masterprogrammet i astronomi men kan också läsas som en separat kurs om du uppfyller behörighetskraven. Forskningsprojektet huvudspråk är engelska.

  Tillsammans med din handledare kommer du att ta fram en beskrivning av det planerade forskningsprojektet som måste godkännas av tentamen.

  Undervisning

  Detta examensarbete omfattar ingen schemalagd undervisning eftersom ditt projekt kommer att vara individuellt. Du kommer att träffa din handledare i minst en timme varje vecka för att få vägledning.

  Examination

  Examen kommer att ske i form av en skriftlig vetenskaplig rapport och en muntlig presentation i form av ett vetenskapligt seminarium.

  Examinator

  Din huvudgranskare kommer att vara en av medlemmarna i examinationsgruppen som för tillfället består av Alexis Brandeker, Dan Kiselman och Claes Fransson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det finns inga schemalagda sammankomster i denna kurs.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Varje forskningsprojekt har sin egen litteraturlista som du initialt kommer att ges av din handledare och senare kommer att utvidgas på egen hand. Denna litteratur kan bestå av (delar av) läroböcker och vetenskapliga artiklar.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.