Lettiska III, 30 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få förbättrade praktisk språkfärdighet och vidgad kunskaper om den lettiska språket. Dessutom får du en grammatisk överblick över språket ur allmänlingvistiskt perspektiv samt en överblick över den klassiska litteraturen.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Översikt över lettisk morfologi och syntax, 7.5 hp; Skriftlig framställning, 7.5 hp; Klassisk lettisk litteratur del 1, 7.5 hp; Text, 7.5 hp. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen