Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lettiska III

Syfte

Kursens mål är att du ska få förbättrade praktisk språkfärdighet och vidgad kunskaper om den lettiska språket. Dessutom får du en grammatisk överblick över språket ur allmänlingvistiskt perspektiv samt en överblick över den klassiska litteraturen.