Go to this page on our english site

Baltisk realia - Lettland

 • 7,5 hp

Kursen riktar sig till all som intresserar sig för baltisk realia, exempelvis samhällsvetare, journalister, lärare, bibliotekarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Kursen behandlar Baltikums historia, kultur och samhällsliv på ett översiktligt sätt. Kursen ger insikt om de historiska processer som har format de baltiska staterna, samt belyser centrala skeenden och aktuella samhällsfrågor, t.ex. transformationsprocesser, språkdebatt, utvandring.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valdri del där studenten väljer ett specifikt ämne inom lettisk realia i samråd med kursansvarig.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande kunskaper om Baltikums historia, kultur och samhällsliv
  • reflektera kring sambanden mellan historiska processer och akutella samhällsfrågor
  • redogöra för och diskutera valda aspekter av Baltikums historia, kultur och samhällsliv, specifikt Lettland, på ett strukturerat och överskådligt sätt.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

   

  Examinator

  Lilita Zalkalns

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Any recently published general history of the Baltic States, for example:

  1. Kasekamp, Andres: A History of the Baltic States. 2010.
  2. Plakans, Andrejs: A concise history of the Baltic States, 2011.
  3. Purs, Aldis: Baltic facades: Estonia, Latvia and Lithuania since 1945

  For recent business and political updates:

  1. Country report: Latvia, Economist Intelligence Unit, available on-line
  2. Auers, Dainis: Comparative politics and government of the Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st century, 2015.
  3. Additional material handed out in class.
  4. Articles and works determined in cooperation between the examinator and the student.
 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se).

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen