Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltisk realia - Litauen

Kursen riktar sig till all som intresserar sig för baltisk realia, exempelvis samhällsvetare, journalister, lärare, bibliotekarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Kursen behandlar Baltikums historia, kultur och samhällsliv på ett översiktligt sätt. Kursen ger insikt om de historiska processer som har format de baltiska staterna, samt belyser centrala skeenden och aktuella samhällsfrågor, t.ex. transformationsprocesser, språkdebatt, utvandring.

Obs: Webbaserad undervisning under höstterminen med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för baltiska språk under höstterminen 2020 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Dock måste alla som läser hos oss vara beredda på att salstentorna i möjligaste mån kommer att förläggas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor Lilita Zalkalns: lilita.zalkalns@balt.su.se

 • Kursupplägg

  Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valdri del där studenten väljer ett specifikt ämne inom litauisk realia i samråd med kursansvarig.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på svenska och engelska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Kurskrav: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via Skype, Zoom, universitetetslärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast enmånad före kursstart.

  Förväntade studierresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande kunskaper om Baltikums historia, kultur och samhällsliv
  • reflektera kring sambanden mellan historiska processer och akutella samhällsfrågor
  • redogöra för och diskutera valda aspekter av Baltikums historia, kultur och samhällsliv, specifikt Litauen, på ett strukturerat och överskådligt sätt.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle.

  Examinationen sker på svenska och engelska.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i baltiska språk (160 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Any recently published general history of the Baltic States, for example:

  1. Kasekamp, Andres: A History of the Baltic States. 2010.
  2. Plakans, Andrejs: A concise history of the Baltic States, 2011.
  3. Purs, Aldis: Baltic facades: Estonia, Latvia and Lithuania since 1945

  For recent business and political updates:

  1. Country report: Lithuania, Economist Intelligence Unit, available on-line
  2. Auers, Dainis: Comparative politics and government of the Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st century, 2015.
  3. Additional material handed out in class.
  4. Articles and works determined in cooperation between the examinator and the student.
 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk