Baltisk realia - Litauen, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få en inblick i Baltikums historia, kultur och samhällsliv på ett översiktligt sätt. Kursen ger insikt om de historiska processer som har format de baltiska staterna, samt belyser centrala skeenden och aktuella samhällsfrågor, t.ex. transformationsprocesser, språkdebatten, utvandringen.

Innehåll och undervisningsmetoder

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen