Baltiska språk i kontakt, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över de baltiska språken i ett historiskt perspektiv med särskilt fokus på språkkontakt. Kursen kommer att belysa språkkontakt ur såväl ett generellt perspektiv som ett mer språkspecifikt perspektiv med fokus på de språk som de baltiska språken har varit i kontakt med under historisk tid.

Kursen ges på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen