Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltiska språk i kontakt

Kursen ger en översikt över de baltiska språken i ett historiskt perspektiv med särskilt fokus på språkkontakt. Kursen kommer att belysa språkkontakt ur såväl ett generellt perspektiv som ett mer språkspecifikt perspektiv med fokus på de språk som de baltiska språken har varit i kontakt med under historisk tid. Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om historisk språkkontakt, språkliga kontaktsituationer och kontaktfenomen av olika slag
  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om hur de blatiska språken har förändrats till följd av språkkontakt samt hur de baltiska språken har påverkat andra språk
  • föra ett teoretiskt resonemang omkring språkkontakt mellan de baltiska språken och andra språk i historisk tid.

  Examination

  Kursen examineras genom

  1. skriftligt arbete om 10-15 sidor
  2. muntlig presentation av detta inom seminariet

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Peteris Vanags

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Assistant Professor Lilita Zalkalns, lilita.zalkalns@balt.su.se