Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna

OBS! Upprop och registrering sker onsdagen 11 september 2024, kl 9-10 i rum E5156.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger en översikt över språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna. Kursen belyser språkanvändningen och språkpolitik ur ett generellt perspektiv, mot bakgrund av de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet. Kursen undersöker situationen för och statusen hos de lokala, nationella och internationella språken som talas i de baltiska länderna.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna
  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet
  • Föra ett teoretiskt resonemang omkring språksituationen, språkpolitik och flerspråkighet i de baltiska länderna.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna (228 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska uppgifter. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för att få genomföra examination. Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betygsgrad C.

  Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat examination för högre betyg.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer Baltiska språk (319 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Available as electronic resources:

  • Bernard Spolsky: Language Policy (2004)
  • Bernard Spolsky: Language Management (2009)
  • Bernard Spolsky (red): The Cambridge Handbook of Language Policy (2012)

  Available on Athena:

  • Sergij Vilfan (ed): Ethnic Groups and Language Rights: Baltic Countries (2013)
  • Soll, Salvet, Masso: Changes in Language Policy in Estonia (2015)
  • Raimo Raag: The Sovietisation and de-Sovietisation of Estonian (2010)
  • Laima Kalediene: Evaluation of Language Policy in Lithuania (2011)
  • Rita Miliunaite: Lithuanian Language Planning (2012)
  • Linda Lauze (ed): The Language Situation in Latvia 2010-2015. A Sociolinguistic study. (2017)
  • Andrejs Veisbergs: Language Planning in Latvia (2018)
  • Additional articles and handouts distributed in class

   

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk