Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna

Kursen ger en översikt över språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna. Kursen belyser språkanvändningen och språkpolitik ur ett generellt perspektiv, mot bakgrund av de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet. Kursen undersöker situationen för och statusen hos de lokala, nationella och internationella språken som talas i de baltiska länderna.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna
  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet
  • Föra ett teoretiskt resonemang omkring språksituationen, språkpolitik och flerspråkighet i de baltiska länderna.

  Examination

  Kursen examineras genom

  1. skriftligt arbete om 10-15 sidor
  2. muntlig presentation av detta inom seminariet.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Peteris Vanags

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen finns tillgänglig på Athena eller som elektronisk resurs.

  • Spolsky, Bernard (2004). Language Policy [Elektronisk resurs]. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Loeber, D. A. (1993). Language rights in independent Estonia, Latvia and Lithuania, 1918-1940. In S. Vilfan (ed.) Ethnic Groups and Language Rights. Aldershot: Dartmouth.
  • Hogan-Brun, Gabrielle, Meilutė Ramonienė, Laima Grumadienė (2005). The language situation in Lithuania, Journal of Baltic Studies, 36:3, 345-370.
  • Metuzāle-Kangere, Baiba, Uldis Ozolins (2005). The language situation in Latvia 1850–2004, Journal of Baltic Studies, 36:3, 317-344.
  • Verschik, Anna (2005), The language situation in Estonia, Journal of Baltic Studies, 36:3, 283-316.
  • Hogan-Brun, Gabrielle, Uldis Ozolins, Meilutė Ramonienė, Mart Rannut (2008). Language Politics and Practices in the Baltic States. Current Issues in Language Planning, 8:4, 469-631.
  • Lazdiņa, Sanita (2013). A transition from spontaneity to planning? Economic values and educational policies in the process of revitalizing the regional language of Latgalian (Latvia), Current Issues in Language Planning.
  • Iva, Sulev (2010). Diverse Minorities with One Language: the Case of South Estonian. Via Latgalica, 116−123.
  • Additional articles handed out in class.
 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se).