Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna

Kursen ger en översikt över språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna. Kursen belyser språkanvändningen och språkpolitik ur ett generellt perspektiv, mot bakgrund av de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet. Kursen undersöker situationen för och statusen hos de lokala, nationella och internationella språken som talas i de baltiska länderna.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna
  • påvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet
  • Föra ett teoretiskt resonemang omkring språksituationen, språkpolitik och flerspråkighet i de baltiska länderna.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna (228 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska uppgifter. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för att få genomföra examination. Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betygsgrad C.

  Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat examination för högre betyg.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i baltiska språk (236 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se).

  Studierektor, baltiska språk