Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpade numeriska metoder

  • 7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om hur man formulerar, använder, analyserar och implementerar avancerade datororienterade numeriska metoder för att lösa problem inom numerisk algebra samt differentialekvationsproblem inom olika tillämpningsområden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.