Tillämpade numeriska metoder, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om hur man formulerar, använder, analyserar och implementerar avancerade datororienterade numeriska metoder för att lösa problem inom numerisk algebra samt differentialekvationsproblem inom olika tillämpningsområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen