Världens eko, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

En modig och populär introduktionskurs om hållbar utveckling som utmanar din världsbild och ger dig möjlighet att agera

Vi väjer inte för de komplexa frågorna!

Jorden blir allt trängre och konflikterna om de begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna om utveckling och miljö, media och politik. Om människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? Vilka handlingar är goda och vilka är onda i en värld som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen med oss att göra?

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen