Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Världens eko, orienteringskurs

Världens Eko är en populär introduktionskurs om hållbar utveckling som utmanar din världsbild och ger dig möjlighet att agera. Vi väjer inte för de komplexa frågorna.

Jorden blir allt trängre och konflikterna om de begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna om utveckling och miljö, media och politik. Om människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? Vilka handlingar är av godo och vilka är av ondo i en värld som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen med oss att göra?