Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Floristik

 • 5 hp

Kursen behandlar de vanligaste växterna i Mellansverige.

Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera en begränsad mängd kärlväxter och med hjälp av bestämningslitteratur identifiera de övriga. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan också läsas som fristående kurs för att komplettera ämnesbehörigheten till biologilärare.

På grund av den rådande situationen finns för närvarande en viss osäkerhet inför kursens upplägg. Information om detta kommer så snart det är möjligt.

 • Kursupplägg

  Kursen ges direkt efter ordinarie vårtermin i juni och består huvudsakligen av obligatoriska heldagsexkursioner förlagda till olika biotoper i Stockholmsområdet.

  Undervisning

  Undervisningen består huvudsakligen av exkursioner. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten 1) kunna bestämma de vanligaste växterna i den mellansvenska floran utan hjälpmedel 2) kunna bestämma svenska växter med bestämningslitteratur.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom examination i fält.

  Examinator

  Frida Karis Stångberg
  E-mail: frida.stangberg@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Krok & Almquist, Svensk Flora, 29:e upplagan. OBS! boken behövs redan första dagen!

  Övrig utrustning: Lupp x10 OBS! lupp behövs redan första dagen! (tips: googla på "botaniklupp" och beställ en i för dig lämplig prisklass), anteckningsmaterial för fältanteckningar, lunchmatsäck, kläder efter väder (paraply skyddar din bok). Husdjur är inte tillåtna på kursen.

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.