Floristik, 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de vanligaste växterna i mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera en begränsad mängd kärlväxter och med hjälp av bestämningslitteratur identifiera de övriga. Kursen ges direkt efter ordinarie vårtermin 10-28 juni och består huvudsakligen av obligatoriska heldagsexkursioner förlagda till olika biotoper i Stockholmsområdet. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan också läsas som fristående kurs för att komplettera ämnesbehörigheten till biologilärare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen