Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organismernas mångfald och evolution

Kursen behandlar livets uppkomst och utveckling samt de viktigaste organismgruppernas byggnad, levnadssätt, mångfald och fylogeni.

Kollage med djur och växter
Foto: Mikael Carlsson och Gitte Petersen

Kursen behandlar även de viktigaste evolutionära processerna som ligger till grund för organismernas mångfald och fylogeni samt hur vår förståelse av dessa processer har ändrats genom tiden. De flesta organismgrupper behandlas på kursen men delkurserna kallas av praktiska skäl för "botanik" respektive "zoologi", trots att inte alla organismer är växter eller djur.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment, varav Evolutionsteori 1.5 hp läses först. De andra två behandlar i huvudsak botanik (7.5 hp) och zoologi (6 hp) var för sig (men även andra organismer än djur och växter tas upp på delkurserna). På höstterminen läses botaniken först och därefter zoologin. På vårterminen läses de två delkurserna i omvänd ordning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Examinationen sker genom skriftliga prov, laborationsrapporter, och praktiskt prov.

  Examinator

  Aelys Humphreys (Evolutionsteori och botanik på vårterminen)
  E-post: aelys.humphreys@su.se

  Gitte Petersen (botanik på höstterminen)
  E-post: gitte.petersen@su.se

  Emily Baird (zoologi på vårterminen)

  E-post: emily.baird@zoologi.su.se

  Mikael Carlsson (zoologi på höstterminen)
  E-post: mikael.carlsson@zoologi.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Organismernas mångfald botanik: Raven, P. H. et al. The Biology of Plants. 8:e uppl. Freeman 2012. ISBN: 9781464113512.

  Organismernas mångfald zoologi: Hickman, C. et al. Animal Diversity. 9:e uppl. McGraw-Hill 2021.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Försöksdjursfri variant

  I kursen ingår moment med försöksdjur, exempelvis dissektioner. Försöken har godkänts av djurförsöksetiska nämnden. En försöksdjursfri version av kursen erbjuds som alternativ för studenter som inte vill ta del i dessa moment. Den försöksdjursfria versionen ger inte behörighet till vissa påbyggnadskurser. För mer information om hur valet påverkar din fortsatta utbildning kontakta studievägledaren. Om du vill gå den försöksdjursfria versionen av kursen ska du kontakta studentexpeditionen senast första dagen på kursen.

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare kandidatnivå