Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik

Kursen omfattar molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi.

Du får på kursens två teoretiska delar insikter i hur celler fungerar med ett fokus deras centrala beståndsdelars struktur och funktion. Kursen går igenom livets alla celler inklusive bakterier, arkéer och eukaryoter samt behandlar även virus. Du får lära dig hur gener fungerar, uttrycks, samverkar och nedärvs. De två metoddelarna ger dig grundläggande kunskap om metoder och centrala experimentella verktyg som används i mikrobiologi, genetik, molekylär cellbiologi, genteknik, genomik och proteomik.

Kursen ger insikt i den ökande betydelsen av molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi i samhället.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  • Del 1, DNA till protein samt eukaryot cellbiologi, 11 hp
  • Del 2, prokaryot cellbiologi, mikrobiologi och genetik, 9 hp
  • Del 3, Metoder I, 5 hp
  • Del 4, Metoder II, 5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppdiskussioner och övningsuppgifter.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll av del 1 och 2 sker genom skriftliga prov och del 3
  och 4 genom laborationsrapporter och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Claes Andreasson
  E-post: claes.andreasson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M. & Stahl, D. A. Brock Biology of Microorganisms. 16:e uppl. Pearson 2021. ISBN 9781292404790.
  • Cooper, G. & Hausman, R. The Cell: A Molecular Approach. 8:e uppl. Oxford University Press USA 2019. ISBN 9781605358635.
  • Pierce, B. A. Genetics Essentials; Concepts and Connections. 5:e uppl. W. H. Freeman & Co Ltd 2021. ISBN 9781319383367.
 • Kursrapporter

 • Kontakt