Kärlväxtfloristik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kärlväxtfloristik, vilket inkluderar artkunskap, färdighet i att använda floristisk bestämningslitteratur samt kunskap om variation och problem inom kritiska växtgrupper. Kursen är förlagd i fält i ca två veckor vecka 27-28 och startar vecka 26.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen