Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning

  • 15 hp

I fokus för denna tvärvetenskapliga kurs ligger Östersjöns stora miljöutmaningar och hur samhället arbetar med dem. Kursens moment inkluderar mätningar i fält, modellering av egna och befintliga data, och att dra slutsatser om vad resultaten betyder för förvaltningen. På kursen ingår även en tre veckor lång fältkurs förlagd til Stockholms universitets marina forskningsstation på Askö i Trosa skärgård.

Studenterna ska redovisa och diskutera detta med tjänstemän på departement eller myndighet som ansvarar för just dessa frågor.

Föreläsarna kommer från naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet, men även externa föreläsare från myndigheter och departement förekommer.

Kursen ges mars - juni.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.