Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biologer i arbetslivet

Kursen behandlar biologens kompetenser, karriärplanering och arbetsmarknadsfrågor.

Kursen ger deltagarna konkreta redskap för att underlätta övergången från studier till arbetsliv. Kursen fokuserar på att ge deltagarna en god uppfattning om omvärlden och uppmuntrar dem att se nya möjligheter, hur man stärker sitt nätverk och bygger en bas för att fatta egna beslut.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.